Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 33 (321 registres)
veureacceptador d'electrons (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureacceptador d’electrons (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureactivació neutrònica (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 química
veureadministració electrònica (DJC)
 dret públic
veureadreça electrònica (LBICA)
 internet
veureafinitat electrònica (QUIMFIS)
 química
veureanàlisi per activació amb neutrons (AQQ)
 química
veureanestèsia de les lesions del tronc cerebral (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
 semiologia
veureangiostròngil (DEM)
 angiologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veureangiostròngil cantonès (DEM)
 angiologia
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca tron a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acceptador d'electrons c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en electron acceptors subst.
es aceptor de electrones c. nom. m.
fr accepteurs d'électrons c. nom. m.

acceptador d’electrons c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Element o compost químic que en la forma oxidada pot acceptar electrons. Les principals espècies inorgàniques que actuen com a acceptors d’electrons al sòl són: O2, Mn4+, Fe3+ i NO3 (en medis aerobis); NO2 (en medis anaerobis); SO42− (en medis fortament anaerobis), i CO2 (en medis molt fortament anaerobis). Quan capten electrons, passen a llurs formes reduïdes.
en electron acceptor
es aceptor de electrones
eu elektroi-hartzaile
fr accepteur d’électrons
gl aceptador de electróns, aceptor de electróns
pt aceitador de electrões, receptor de electrões

activació neutrònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
química
Mètode d’anàlisi basat en el mesurament de la radioactivitat induïda en un element químic com a conseqüència d’haver pres part en una reacció nuclear. La mostra a analitzar és sotmesa a bombardeig amb neutrons (o amb deuterons o amb protons o amb altres partícules) en un reactor nuclear o en algun altre tipus de dispositiu productor d’aquestes partícules.

administració electrònica c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret públic
Sistema d’administració pública en què s’utilitzen les tecnologies de la informació i la comunicació per a optimitzar el disseny i la implementació de polítiques i serveis públics d’una manera eficient, i per a establir una comunicació bidireccional amb els administrats.
es administración electrónica

adreça electrònica f.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
abrev.: a/e
internet
en electronic mail address subst., e-mail address subst.

afinitat electrònica c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 37, 181
en electron affinity subst.

anàlisi per activació amb neutrons c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Tècnica que permet observar la radiació d’una mostra quan és bombardejada amb neutrons lents. La radiació dóna informació qualitativa i quantitativa sobre la composició de la mostra.
en neutron-activation analysis subst.

anestèsia de les lesions del tronc cerebral f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
semiologia
Hemianestèsia alterna (anestèsia contralateral de la meitat del tronc i extremitats i anestèsia homolateral de la meitat de la cara), si la lesió se situa en la porció inferior de la protuberància anular o en el bulb raquidi, seu del nucli d’origen del trigemin, o bé hemianestèsia contralateral de tota la meitat del cos, si la lesió rau per sobre del dit nucli (porció superior de la protuberància o peduncle cerebral). Segons si les vies de la sensibilitat termodolorosa o de la sensibilitat profunda resten afectades o no, existirà una dissociació siringomièlica o bé tabètica.

angiostròngil m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
microbiologia i patologia infecciosa
Gènere d’helmints nematodes (Angiostrongylus sp) de la família dels metastrongílids, responsables de la malaltia parasitària anomenada angiostrongilosi.

angiostròngil cantonès m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
microbiologia i patologia infecciosa
(A. cantonensis) Angiostròngil que ocasiona l’angiostrongilosi meníngia.