Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (52 registres)
veureàcid galacturònic (DEM)
 farmacologia
 gastroenterologia
 química
veureàcid galacturònic (BIOQ)
 bioquímica
veurealturó (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurealturó (ATGC)
 geografia
veureaturonat | aturonada (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaturonat (ATGC)
 geografia
veurecinturó (NOV)
 enginyeria
veurecinturó d’encavalcaments (DGEOL)
 estructura de la terra
 tectònica: geologia estructural
veurecinturó de misèria (ATGC)
 geografia
veurecinturó de protecció (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca turo a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid galacturònic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
gastroenterologia
química
Isòmer de l’àcid glucurònic, de fórmula C6H17O7. És el principal constituent de la pectina, de la qual pot ésser obtingut per hidròlisi; també pot ésser-ho per oxidació de la galactosa.

àcid galacturònic c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en galactouronic acid subst.

alturó m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Turó, petita altura (Priorat, les Garrigues, País Valencià).
2. Pujolet situat a la terra plana (València).
V.: turó m.

alturó m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Turó, petita altura.
Sin. pref.: turó m.

aturonat | aturonada adj.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Que forma un turó.
2. Situat en un turó.
3. Ple de turons.
es montuoso

aturonat adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Dit del relleu o la contrada on els turons dominen la topografia.
2. Dit de la construcció situada al cim d’un turó.
Ex.: Un castell aturonat. Una ermita aturonada.

cinturó m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 55 de la quarta sèrie.

cinturó d’encavalcaments m.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
tectònica: geologia estructural
Zona d’un orogen caracteritzada per la presència d’una o diverses seqüències d’encavalcaments.
en thrust belt, thrust-and-fold belt
fr zone de chevauchements

cinturó de misèria m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Barri o ambient urbà d’habitacles impropis i mancats dels serveis imprescindibles (aqüeductes, clavegueres, sanitaris, llum elèctrica, etc.) que envolta certes aglomeracions urbanes o hi és inclòs.

cinturó de protecció c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. pref.: àrea d’influència c. nom. f.
en buffer
es cinturón de protección
fr buffer, zone tampon
gl cinto de protección