Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 19 (190 registres)
veureaguller (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veureagullera (DPESCA)
 pesca
veureagulles de glaç (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veureAlbright, Fuller (DEM)
 epònims
veureangle de mullena (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veurebacil de SchottmĂĽller (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veurebany d’agulles (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurebrúixola d’ullera (VOCFOR)
 representaciĂł del relleu, superfĂ­cies, instruments topogrĂ fics
veureBuller, Frank (DEM)
 epònims
veurecèl·lula de Müller (DEM)
 citologia
 neurologia
 oftalmologia
Cerca ullé a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aguller m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Coleòpter, Calamobius filum, les larves del qual ataquen la tija del blat i d'altres gramínies.
es tronchaespigas m.

agullera f.
Diccionari de pesca
pesca
Art de pesca semblant al sardinal, però de malla més estreta i sense bornois, que s’utilitza per pescar agulles.

agulles de glaç f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Associacions paral·leles d’agulles formades de glaç acicular, de 2,5 a 7 cm d’alçada, perpendiculars al sòl nu, humit, no glaçat però a temperatures pròximes a la congelació, que contribueixen, en els medis periglacials, a la classificació dels materials i al moviment del sòl pel pendís.
Sin.: pipkrake f.
en candle ice, efflorescent ice, feather ice, frazil ice, mush frost, needle ice, spew frost
es agujas de hielo
fr aiguilles de glace

Albright, Fuller n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge nord-americĂ , nat el 1900.
V.: sĂ­ndrome de Forbes-Albright f.

angle de mullena c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Angle de contacte líquid-sòlid que es forma quan el líquid avança sobre una superfície sòlida.
en wetting angle
es ángulo de mojadura
fr angle de mouillage
gl ángulo de molladura

bacil de SchottmĂĽller m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Bacil (Salmonella schottmuelleri) que causa enteritis febrils a l’home i rarament en animals.

bany d’agulles m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
Bany que té lloc mitjançant la projecció sobre el cos de raigs finíssims d’aigua.

brúixola d’ullera c. nom. f.
Vocabulari forestal
representaciĂł del relleu, superfĂ­cies, instruments topogrĂ fics

Buller, Frank n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Oftalmòleg canadenc, 1844-1905.
V.: escut de Buller m.

cèl·lula de Müller f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
neurologia
oftalmologia
Cadascuna de les cèl·lules de la neuròglia, molt allargades, de forma de fibra, que travessen en direcció radial totes les capes de la retina fins a arribar a la capa dels cons i bastons. També són anomenades fibres radials de Müller i cèl·lules de sosteniment.
Sin. compl.: cèl·lula de sosteniment de Müller, cèl·lula radial de Müller