Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 39 (382 registres)
veureangle de la cel·la unitat (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureangle invers de la cel·la unitat (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureaprofitament d’oportunitats (FONECO)
 economia
veureautoimmunitat (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 hematologia i hemoterĂ pia
 immunologia
 malalties i sĂ­ndromes
veurecara unitat (DGEOL)
 cristal·lografia
veurecomplex de comunitats (DCA)
 ecologia
veurecomunitat (VOCFOR)
 introducciĂł a la silvicultura, elements de descripciĂł silvĂ­cola, ecologia aplicada
veurecomunitat (DEM)
 biologia
veurecomunitat (ECOI)
 ecologia i medi ambient
veurecomunitat (PROMSAL)
 promociĂł de la salut
Cerca unitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angle de la cel·la unitat c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 57
en unit cell angle subst.

angle invers de la cel·la unitat c. nom. m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 57
en reciprocal unit cell angle subst.

aprofitament d’oportunitats c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en opportunity exploitation subst.

autoimmunitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
hematologia i hemoterĂ pia
immunologia
malalties i sĂ­ndromes
Fenomen biològic pel qual el sistema immunitari d’un individu reacciona contra els seus antígens. En estat normal els teixits propis són tolerats pel fet de començar a formar-se en l’embrió abans de l’establiment del sistema immunitari. Aquesta tolerància no sempre és perfecta i en certes circumstàncies es pot deteriorar. Aleshores apareixen els fenòmens d’autoimmunitat, que si són prou intensos, produeixen malalties per autoagressió o malalties autoimmunitàries. L’autoimmunitat pot ésser produïda per antígens semblants o idèntics als propis, presents en alguns agents infecciosos; per la modificació dels antígens propis en combinar-se amb altres substàncies; per la modificació dels antígens propis sota l’acció d’agents físics, químics o biològics; per l’alliberament extraordinari de certs antígens tissulars; per l’administració de substàncies biològiques desaparegudes temporalment de l’organisme, i per l’aparició d’antígens nous en algun teixit a conseqüència de mutacions gèniques. Aquests mecanismes actuarien sobre els limfòcits, cèl·lules fonamentals en els processos immunitaris, i l’autoimmunitat es produiria en donar-se un desequilibri entre l’activitat dels limfòcits B, que augmentaria, i la dels limfòcits T, que minvaria (limfòcits T supressors), amb el resultat final de la formació d’autoanticossos.

cara unitat f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Cara d’un cristall que s’intersecta amb els eixos cristal·logrĂ fics a unes distĂ ncies, la relaciĂł de les quals Ă©s igual a la relaciĂł entre els parĂ metres fonamentals de la xarxa; Ă©s a dir, OA : OB : OC = a : b : c, o aʹ: bʹ: cʹ.
en unit face
es cara unidad
fr face unité

complex de comunitats m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
Conjunt de comunitats que constitueix una unitat en el paisatge vegetal.
en community complex subst.
es complejo de comunidades m.
fr complexe de communautés m.

comunitat f.
Vocabulari forestal
introducciĂł a la silvicultura, elements de descripciĂł silvĂ­cola, ecologia aplicada
en community subst.
es comunidad f.
fr communauté f.

comunitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Grup humà o d’organismes caracteritzat per un vincle territorial o de convivència o per una afinitat d’interessos.
de Gemeinsamkeit, Gemeinschaft, Körperschaft
en community
es comunidad
fr communauté
it comunitĂ 

comunitat f.
Ecologia I
ecologia i medi ambient
en community subst.
es comunidad f.

comunitat f.
PromociĂł de la salut
promociĂł de la salut
en community subst.
es comunidad f.