Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (45 registres)
veureacte voluntari (DEM)
 neurologia
 salut mental
veureadjuntar (DJC)
 dret pĂşblic
veureadjuntar (LBICA)
 internet
veureajuntar (DJC)
 dret
veureajuntar (NOV)
 enginyeria
veureajuntar (DPF)
 transport ferroviari
veureajuntar-se (DJC)
 dret pĂşblic
veureapuntar (VPCA)
veureapuntar1 (DJC)
 dret pĂşblic
veureapuntar2 (DJC)
 dret
Cerca untar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acte voluntari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Acció o inhibició conscient controlada pel còrtex cerebral.

adjuntar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Fer que {una persona o una cosa} estigui o vagi adjunta a una altra.
Ex.: Cal adjuntar el currículum a la sol·licitud. Els han adjuntat dues col·laboradores noves.
Sin. compl.: acompanyar v. tr., annexar v. tr., fer arribar adjunt c. v., trametre adjunt c. v.
es adjuntar, anexar

adjuntar v. tr.
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
internet
en to attach v.

ajuntar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Reunir o posar juntes {diverses coses o persones}, o bé fer-les estar o anar juntes o plegades.
Ex.: Han ajuntat els diners per poder fer front a la hipoteca. Abans que comencés el judici, han ajuntat els testimonis.
Sin. compl.: associar2 v. tr.
es juntar, unir

ajuntar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 59 de la tercera sèrie.

ajuntar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Posar dos vagons o talls en contacte per tal de poder-los enganxar.
Sin. compl.: unir v. tr.
es juntar, unir
fr joindre

ajuntar-se v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Diverses persones o coses, reunir-se, posar-se juntes o anar plegades.
Ex.: El diputat es va ajuntar amb els membres del seu partit un cop acabat l’acte.
Sin. compl.: associar-se2 v. intr. pron.
V. t.: aclarir2 v. tr., clarificar v. tr., detallar v. tr., explicar v. tr.
es juntar

apuntar v. tr.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: ajudar v. tr.
en prompt v.

apuntar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Anotar el nom {d’una persona} en una llista.
Ex.: L’administrativa apuntava els aspirants a ocupar la plaça.
es apuntar

apuntar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Dirigir {la punta o boca d’una arma de foc} devers l’objecte que hom vol tocar, fent coincidir la visual del tirador amb la línia de mira, de manera que n’asseguri el tret.
Ex.: El policia apuntava la pistola al fugitiu.
es apuntar