Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veurebarba de vaca (VOCFOR)
 malures
veurebarba de vaca (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veurebarba de vaca (DAGRIC)
 agricultura
veurebona vacantia (DJC)
 dret romà
veurebouvaca (DPESCA)
 pesca
veurebupivacaïna (DEM)
 farmacologia
 química
veurecamí de vaca (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredeixar vacant (DJC)
 dret
veureen seu vacant (DJC)
 dret canònic
veurefetge de vaca (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca vaca a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

barba de vaca c. nom. f.
Vocabulari forestal
malures

barba de vaca c. nom. f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: podridura de les arrels c. nom. f.

barba de vaca f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Podridura de les arrels.
Sin. pref.: podridura de les arrels f.

bona vacantia [la] c. nom. m. pl.
Diccionari jurídic
dret romà
Béns que quedaven sense amo perquè la successió no havia estat acceptada per cap dels hereus del dret civil.

bouvaca m.
Diccionari de pesca
pesca
Art de pesca d’arrossegament amb portes, semblant al bou però més petit i de malles més cegues.

bupivacaïna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
química
Amida de l’àcid 1-butil-2-piperidincarboxílic amb la 2,6-dimetilanilina, de fórmula C18H28N2O. És un anestèsic local, capaç de produir una anestèsia més prolongada que la lidocaïna, que s’utilitza en l’anestèsia regional i epidural.

camí de vaca c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Terrasseta de sobrepasturatge.
Sin. pref.: terrasseta de sobrepasturatge c. nom. f.
en cow track, pasture track, sheep path
es sendero de vaca
fr pieds de vache, sentier de vaches
gl senda de vaca
pt camino do gado

deixar vacant c. v.
Diccionari jurídic
dret
No prosseguir en un lloc de treball.
Ex.: Ha deixat vacant el càrrec de director.
es causar baja

en seu vacant loc. adv.
Diccionari jurídic
dret canònic
Mentre és vacant la seu.
Ex.: El cardenal vicari de Roma no cessa mai en el càrrec; tanmateix, en seu vacant, la Cambra Apostòlica administra els béns i els drets temporals de la Santa Seu.
Sin. compl.: sede vacante loc. adv.

fetge de vaca m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Terra argilosa d’un color fosc que recorda el del fetge, molt freqüent dins el Quaternari de les comarques barcelonines; forma la part basal d’uns cicles sedimentaris, en els quals és recobert per llims eòlics de color salmó amb nòduls de carbonat càlcic (turturà, cervell de gat) que són més abundants cap a la part alta fins que esdevenen totalment cimentats i constitueixen una crosta compacta o calitx. Forma part de l’anomenat tricicle del Barcelonès.
V.: terra rossa f.