Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 45 (446 registres)
veurea nivell de (DJC)
 dret
veureabductor del menovell (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veureàcar de les meravelles (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veureAd senatusconsultum Velleianum (DJC)
 documentació jurídica
 dret romà
veureadenoma vellós (DEM)
 anatomia patològica
 gastroenterologia
 oncologia i radioteràpia
veureagent antirovell (GLOSCOR)
veureagent desrovellant (GLOSCOR)
veureagricultura a nivell (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaigua de Javelle (DEM)
 química
veureal nivell de (DJC)
 dret
Cerca vell a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a nivell de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Al nivell de.
Ex.: La boia ha d’estar a nivell del mar.
Sin. pref.: al nivell de loc. prep.
es a nivel de

abductor del menovell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Origen, pisiforme, tendó del cubital anterior; inserció, falange proximal del menovell; innervació, cubital; acció, abducció del menovell.
Vegeu Taula dels músculs.

àcar de les meravelles c. nom. m.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Sin. pref.: àcar dels borrons del llimoner c. nom. m.

Ad senatusconsultum Velleianum [la] n. pr. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret romà
Primera rúbrica del llibre xvi del Digesta, la qual considera que les intercessions assumides per les dones són nul·les.

adenoma vellós m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
gastroenterologia
oncologia i radioteràpia
Varietat de pòlip del recte o del còlon sigmoide, típicament sèssil, de grandària entre 0,15 i 12 cm, habitualment gros, de superfície finament lobulada (aspecte de coliflor), que evoluciona sovint vers la degeneració maligna. L’examen histopatològic demostra la presència de llargues projeccions d’epiteli papil·lar que emergeixen directament de la superfície mucosa. Hom hi detecta, en alguns casos, una secreció copiosa del tumor de fins a 3 litres diaris d’un líquid ric en sodi, clor i sobretot potassi, la qual cosa pot comportar un desequilibri hidroelectrolític greu.
Sin. compl.: adenoma papil·lar, papil·loma vellós, tumor papil·lar del recte, tumor vellós
en villous adenoma
es adenoma velloso
fr Adénom villeuse

agent antirovell c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Rostschutzmittel n.
en rust preventive agent subst.
es agente antiherrumbre c. nom. m.
fr agent antirouille c. nom. m.

agent desrovellant c. nom. m.
Glossari de corrosió
de Entrostungsmittel n.
en rust remover subst.
es desherrumbrante m.
fr dissolvant de rouille c. nom. m.

agricultura a nivell c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tipus d’agricultura que adapta les pràctiques de conreu (sembra, treball del sòl, plantació, construcció de faixes o altres) a les corbes de nivell del terreny, amb la finalitat de controlar l’escolament superficial i disminuir el risc de pèrdues de sòl i aigua per erosió.
És un mètode de conreu molt eficaç, si bé presenta els condicionants següents: 1) cal que el pendent sigui suau; 2) no és aplicable en vessants molt irregulars en dues o tres direccions o amb una topografia molt irregular; 3) s’ha de combinar amb la construcció de canals enherbats per donar sortida controlada a l’aigua d’escolament superficial per tal d’evitar que es formin xaragalls; 4) pot suposar un inconvenient per a pràctiques de conreu mecanitzades, en especial per a la recol·lecció en plantacions de fruiters o de vinya.
V.: conreu a nivell c. nom. m., cultiu a nivell c. nom. m.
en contour farming
es agricultura de contorno, agricultura a nivel
fr labour suivant les courbes de niveau
gl agricultura a nivel
pt agricultura em nível

aigua de Javelle f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Solució d’hipoclorit potàssic.

al nivell de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A la mateixa altura de.
Ex.: El cos de la víctima va aparèixer en uns camps que es trobaven al nivell del mar.
Sin. compl.: a nivell de loc. prep.
es a nivel de, al nivel de