Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 48 (479 registres)
veurea risc i ventura (DJC)
 dret
veurea risc i ventura de (DJC)
 dret
veurea sotavent (BMC)
 fraseologia
veureabast del vent (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureabatre pel vent (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureacceptació a benefici d’inventari (DJC)
 dret civil
veureadventici | adventícia (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veureadventici | adventícia (VPCA)
veureadventici (DJC)
 dret canònic
veurealeteig ventricular (DEM)
 cardiologia
 neurologia
Cerca vent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a risc i ventura loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A risc i perill.
Ex.: Va signar un contracte a risc i ventura.
Sin. pref.: a risc i perill loc. adv.
es a riesgo y ventura

a risc i ventura de loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A compte i risc de.
Ex.: El permís que s’atorga a risc i ventura de la persona interessada.
Sin. pref.: a compte i risc de loc. prep.
es a cuenta y riesgo, a riesgo y ventura

a sotavent loc. adv.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

abast del vent c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Distància al llarg de la qual el vent té un flux ininterromput.
en wind fetch
es alcance del viento
fr fetch du vent, portée du vent
gl alcance do vento
pt alcance do vento

abatre pel vent c. v.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tirar a terra una cosa que es trobava vertical, a causa de la força de vent (p. ex., un arbre abatut pel vent).
en windthrow
es derribar por el viento
fr abattre par le vent
gl derrubar polo vento
pt derrubada pelo vento

acceptació a benefici d’inventari c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acte lliure i voluntari, que pressuposa una delació existent i certa, pel qual la persona cridada a l’herència l’accepta, però limitant la seva responsabilitat com a hereva als béns relictes.
V. t.: acceptació d’herència c. nom. f.
es aceptación a beneficio de inventario

adventici | adventícia adj.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

adventici | adventícia adj.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Vingut accidentalment, fortuïtament, produït per una acció accidental, afegit extrínsecament (Fabra).
en adventitious adj.

adventici m.
Diccionari jurídic
dret canònic
Quantitat global que percep el vicari o el prevere adscrit a una parròquia per honoraris d’assistència a enterraments, funerals i casaments, d’administració del baptisme i de despatx de la documentació parroquial.
es adventicio

aleteig ventricular m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
neurologia
Estat de transició entre la taquicàrdia i la fibril·lació ventriculars.