Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurediferenciaciĂł invisible (DEM)
 citologia
 embriologia
veureespectre visible (DEM)
 fĂ­sica
veureespectres en el visible (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureespectrofotòmetre ultraviolat-visible (DUQ)
 quĂ­mica
veurellum invisible (DEM)
 fĂ­sica
veurellum visible (AQQ)
 quĂ­mica
veuremĂ  invisible (FONECO)
 economia
veureona visible (DGEOL)
 geofĂ­sica
veureradiaciĂł visible (DCA)
 tecnologia
Cerca visible a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

diferenciaciĂł invisible f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
embriologia
Diferenciació que experimenten els constituents químics de la cèl·lula, abans de cap canvi morfològic aparent, i que només pot ésser reconeguda per mètodes histoquímics.

espectre visible m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
Part de l’espectre que correspon a la llum visible, longituds d’ona entre 7,5 × 10-7 i 10-4.

espectres en el visible c. nom. m. pl.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 49
en visible spectra subst. pl.

espectrofotòmetre ultraviolat-visible c. nom. m.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Espectrofotòmetre que cobreix normalment des de 165-200 nm fins a 1000 nm.
V. t.: espectrofotòmetre m.

llum invisible f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
Llum infraroja més llum ultraviolada.

llum visible c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en visible light subst.

mĂ  invisible c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Entitat metafòrica encunyada per Adam Smith per a descriure el fenomen en què les accions que les persones efectuen en interès propi poden tenir bons resultats per al conjunt de la societat.
en invisible hand subst.

ona visible f.
Diccionari de geologia
geofĂ­sica
Tren d’ones sísmiques que hom ha vist propagar-se pel paisatge durant un terratrèmol molt fort.
en visible wave
es onda visible
fr onde visible

radiaciĂł visible f.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Radiació electromagnètica que produeix una sensació visual en arribar a l’ull humà de longitud d’ona entre 380 i 800 micres.
en visible radiation subst.
es radiaciĂłn visible f.
fr radiation visible f.