Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurearbre llavorer (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurecavall llavorer (DRAMAD)
 ramaderia
veureerosió de vorera de via de comunicació (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurellavorer | llavorera (DRAMAD)
 ramaderia
veureplantació de vorera del camp (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurevorera (VOCFOR)
 conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
 els camins: generalitats, traçat i parts
veurevorera (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurevorera (DPESCA)
 pesca
veurevorera (LMC)
 construcció
veurevorera (DPF)
 transport ferroviari
Cerca vorer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arbre llavorer c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
fr arbre semencier c. nom. m.

cavall llavorer m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Cavall utilitzat per a la reproducció.
Sin.: cavall de llavor m., cavall semental m.
es caballo padre m., caballo semental m.

erosió de vorera de via de comunicació c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Procés d’erosió hídrica associat a la presència d’una via de comunicació (camí de terra, carretera, autopista o una altra).
La localització, naturalesa i construcció de la via de comunicació pot comportar, entre altres, els efectes següents: l’eliminació o disminució de la coberta vegetal i la remoció el material edàfic; l’augment dels gradients per la construcció de talussos, i canvis a la xarxa hidrogràfica, cosa que pot provocar la concentració de l’aigua interceptada.
L’erosió pot tenir lloc en diverses zones: 1) al talús de tall del desmunt (en anglès, through cut), al llarg de la vora interior del camí; 2) al carril de circulació (en anglès, traveled way), pel qual, en camins en pendent, hi circula l’aigua, que ha de ser interceptada a trams per un gual de drenatge transversal protegit, per tal de donar-li una sortida lateral de forma controlada; 3) a la cuneta o regall (en anglès, lateral drain), que ha de conduir l’aigua a una velocitat que no resulti erosiva fins a un punt de sortida; 4) a la berma o cavalló construït a la vora exterior de camí; 5) al canal transversal que rep les aigües de la claveguera; 6) al talús de farciment exterior (en anglès, fill slope o embankment slope).
V.: berma f., hidrosembra f.
en roadside erosion
es erosión en borde de vía de comunicación
fr érosion de bord de la route
gl erosión en bordes de vías de comunicación
pt erosão em margen de caminhos

llavorer | llavorera adj.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Dit de l’animal destinat a la reproducció.
Sin.: reproductor | reproductora adj., semental1 adj.
es reproductor | reproductora adj., semental adj.

plantació de vorera del camp c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Vegetació establerta a l’extrem d’un camp com a pràctica de conservació de sòls i com a hàbitat per a la fauna.
en field border planting
es plantación en el borde del campo
fr plantation de bordure de champ
gl plantación na marxe do campo
pt plantio ciliar, mata ciliar, plantio em bordadura

vorera f.
Vocabulari forestal
conservació i lleure en el medi forestal. instal·lacions. espais protegits
els camins: generalitats, traçat i parts
Vegeu la figura J.
Sin. compl.: voravia f.
es acera f.
fr trottoir m.

vorera f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
En escalada, paret rocosa de poca alçària.
es bordillo
fr couenne

vorera f.
Diccionari de pesca
pesca
Porció de terra immediata al límit de les aigües de la mar.
Sin. compl.: vora f.
es orilla f.

vorera f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin. compl.: voravia f.
de Bürgersteig, Gehsteig
en pavement, sidewalk
es acera
fr trottoir

vorera f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Camí disposat a la plataforma i vora la via per poder-la recórrer o inspeccionar.
Sin. compl.: camí de la via c. nom. m.
es paseo de la vía
fr accotement