21 de maig de 2024
VOCABULARI FORESTAL
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col⋅laboració de
Introducció Autor Arbre de camp Fonts bibliogràfiques Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Fundació Torrens Ibern
Creative Commons License
 
Imprimeix
Figures i taules
 
   
 
LÀMINES
SILVICULTURA I ORDENACIÓ DEL BOSC
A L’arbre, silvicultura
B Silvicultura, ordenació tractaments
C Botànica, arbres forestals
D Arbres forestals: distribució
 
REPOBLACIÓ FORESTAL, PLANTACIONS DE PROTECCIÓ DEL SÒL
E Repoblació, màquines
 
DENDROMETRIA
F Conceptes, instruments
G Conceptes, estadística, fotointerpretació, instruments, unitats
 
EXPLOTACIÓ DEL BOSC, USOS PRIMARIS DELS PRODUCTES. LA FUSTA
H Explotació, fusta, llenya, animals, eines i màquines
I Fusta: estructura, transformació, carbó, suro, resinació, altres usos
 
CAMINS I VIES FORESTALS, OBRES
J Camins, traçat, moviment de terres, obres de fàbrica
 
LLUITA CONTRA L’EROSIÓ. HIDROLOGIA FORESTAL. ALLAUS. DUNES
K Cicle de l’aigua, la conca, erosió, torrents, allaus, dunes
L Obres de correcció, materials
 
INCENDIS FORESTALS
M La propietat forestal i pública
 
La majoria de les il·lustracions han estat dibuixades per Arnau Torres.
 
ANNEXOS I APÈNDIXS
 
Índex de noms científics.
Vocabulari dels noms dels peixos.