26 de maig de 2024
VOCABULARI FORESTAL
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Amb la col⋅laboració de
Introducció Autor Arbre de camp Fonts bibliogràfiques Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Fundació Torrens Ibern
Creative Commons License
 
Imprimeix
Abreviacions
AbreviacióDescripció
adj.adjectiu
adj. inv.adjectiu invariable
adv.adverbi
c. nom. f.concurrència nominal femenina
c. nom. f. pl.concurrència nominal femenina plural
c. nom. m.concurrència nominal masculina
c. nom. m. pl.concurrència nominal masculina plural
c. v.concurrència verbal
dealemany
enanglès
esespanyol
f.[substantiu] femení
f. pl.[substantiu] femení plural
frfrancès
ititalià
loc.locució
loc. adv.locució adverbial
m.[substantiu] masculí
m. i f.[substantiu] masculí i femení
m. o f.[substantiu] masculí o femení
m. pl.[substantiu] masculí plural
Sin. compl.sinònim complementari
Sin. pref.sinònim preferent
subst.substantiu
V.vegeu
v.verb
v. intr.verb intransitiu
v. pron.verb pronominal
V. t.vegeu també
v. tr.verb transitiu
v. tr. i intr.verb transitiu i intransitiu