Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureescala (AQQ)
 química
veureescala (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veureescala (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureescala (SIG)
 geografia
veureescala (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veureescala1 (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veureescala (ATGC)
 geografia
veureescala (DJC)
 dret
veureescala (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veureescala (LMC)
 construcció
Cerca escala a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

escala f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en scale subst.

escala f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Sèrie graduada de valors fixats convencionalment, de proves comparatives, etc., que serveix per a mesurar o avaluar la intensitat d’un fenomen, les qualitats d’un individu, les propietats d’una substància, etc.
de Skala, Treppe
en scale
es escala
fr échelle
it scala

escala f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Estructura en forma d’escala o de rampa; dit especialment dels conductes de la còclea o cargol.
de Skala, Treppe
en scale
es escala
fr échelle
it scala

escala f.
Sistemes d'informació geogràfica
geografia
en scale subst.
es escala f.

escala f.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en scale subst.
es escala f.

escala1 f.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
fr échelle f.

escala f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Línia graduada, dividida en parts iguals o no, emprada per a prendre mides, per a mesurar quelcom.
2. Raó matemàtica o línia recta dividida en parts iguals que representa un nombre determinat de quilòmetres, de milles, etc.

escala f.
Diccionari jurídic
dret
Conjunt de funcionaris d’un mateix cos que rep una designació específica per raó de l’especialització de llurs funcions.
es escala

escala f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Proporció que informa de la quantitat de vegades que s’ha reduït, mantingut o ampliat la realitat en representar-la en un mapa, pla, dibuix o objecte.
S’expressa com la relació entre la distància horitzontal entre dos punts mesurada en la realitat i la distància entre aquests dos mateixos punts mesurada en l’objecte, en les mateixes unitats.
Es distingeixen les escales següents: 1) l’escala natural, en la qual el que es representa conserva les mesures originals (escala 1:1), s’usa, per exemple, en recrear en un monòlit artificial el perfil d’un sòl o pèdon; 2) l’escala de reducció és la característica dels mapes (p. ex., escala 1:25.000), i 3) l’escala d’ampliació s’usa en fer un zoom per facilitar la lectura d’un mapa (p. ex., escala 5:1).
Hi ha escales gràfiques i escales numèriques, i escales detallades (preferible a escales grans) i escales no detallades (preferible a escales petites).
L’escala del mapa afecta les estimacions de les propietats dels sòls representats. Per exemple, la discriminació dels valors representats de la reserva de carboni orgànic del sòl a nivell regional a partir de mapes a escala entre 1:500.000 i 1:10.000.000 disminueix en disminuir l’escala del mapa, perquè en el procés de generalització cartogràfica del mapa els sòls que ocupen poca extensió s’eliminen o s’incorporen a altres unitats cartogràfiques.
V. t.: escala de publicació c. nom. f., escala d’un mapa c. nom. f., escala d’un mapa de sòls c. nom. f., escala gràfica c. nom. f., escala numèrica c. nom. f.
en scale
es escala
fr échelle
gl escala

escala f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Treppe
en stairs
es escalera
fr escalier