Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veurefissura (VOCFOR)
 correcció de torrents
veurefissura (GLOSCOR)
veurefissura (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurefissura (DEM)
 anatomia
 anatomia patològica
veurefissura1 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 tectònica: geologia estructural
veurefissura (ATGC)
 geografia
veurefissura (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurefissura (DPF)
 transport ferroviari
veurefissura2 (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca fissura a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

fissura f.
Vocabulari forestal
correcció de torrents

fissura f.
Glossari de corrosió
Esquerda.
Sin. pref.: esquerda f.
de Riß m.
en crack subst.
es fisura f.
fr fissure f.

fissura f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Sin. compl.: pla m.
en fissure subst.
es fisura f.
fr planaire f.

fissura f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
anatomia patològica
Solució de continuïtat, fenedura o solc superficial normal o patològic. És equivalent, en molts casos, al mot cissura, per influència anglosaxona.

fissura1 f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
tectònica: geologia estructural
1. Clivella en una roca, generalment compacta, d’amplada de mil·limètrica a cintimètrica, originada per distensió, dessecació o refredament.
Sin. vulg.: badall m., bei2 m., clivell m., clivella f., crebassa1 f., creta2 f., cretlla f., crétua f., crull m., esberla f., escletxa f., esquerda1 f., fenent m., fesa f., llavanya f., llivanya f., pèl2 m., tall2 m., trep m., xap m.
V. t.: diàclasi f.
2. En escalada, escletxa petita que només permet d’encastar-hi una part del cos.
Sin. vulg.: esberla f., llivanya f., pèl2 m., xap m.
V. t.: fractura2 f.
en crack, fissure, joint
es fisura, hendedura, raja, resquebrajadura, resquicio
fr fissure

fissura f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Esquerda.
Sin. pref.: esquerda f.

fissura f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Tall en una massa de gel, mineral o roca que no arriba a dividir-la completament, provocat per alguna força. En micromorfologia, porus planaris.
V. t.: porus planaris c. nom. m. pl.
en fissure
es fisura
fr fissure

fissura f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Esquerda petita i superficial.
es fisura
fr crique, fissure

fissura2 f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
sedimentologia: petrologia sedimentària
Esquerda en una glacera.