Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurellac (VOCFOR)
 formes i accidents de relleu
 pesca continental
veurellaç (VOCFOR)
 caça
veurellaç (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 material mèdic i ortopèdic
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veurellaç (DPESCA)
 pesca
veurellaç (BIOQ)
 bioquímica
veurellac1 (ATGC)
 geografia
veurellac1 (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia fluvial i lacustre
veurellac (DCA)
 geografia
veurellac (BMC)
 geografia i meteorologia nàutica
veurellaç (DAGRIC)
 agricultura
Cerca llaç a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

llac m.
Vocabulari forestal
formes i accidents de relleu
pesca continental
es lago m.
fr lac m.

llaç m.
Vocabulari forestal
caça
Sin. compl.: llacera f.
V.: parany2 m.
es lazo m.
fr lacet m.

llaç m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
material mèdic i ortopèdic
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Nus amb bagues escorredores que hom fa amb una cinta, un fil, un cordonet, catgut, etc., per a subjectar una estructura amb una altra o amb finalitats hemostàtiques.
es lazo
it laccio

llaç m.
Diccionari de pesca
pesca
Ormeig de pesca consistent en una corda que en un cap té un ull per on passa l’altre cap que, escorrent-se en estirar-lo, fa petita la baga i serveix per agafar generalment crancs.

llaç m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: residu aminoacídic c. nom. m.
en hairpin turn subst., loop subst.

llac1 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Àmplia i profunda extensió d’aigua perenne enmig de terres, que és alimentada per un o mant corrent.
Ex.: El llac Titicaca, a l’Amèrica del Sud, és d’origen endorreic.

llac1 m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia fluvial i lacustre
Massa d’aigua de grans dimensions acumulada en una depressió del terreny prou profunda perquè no hi arreli la vegetació (llevat de la subaquàtica), que és alimentada per corrents immissaris o deus subaquàtiques i, en alguns casos, desguassa mitjançant cursos emissaris.
Sin.: estany3 m.
V.: dipòsit1 m.
en lake
es lago
fr lac

llac m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Gran extensió d’aigua que ocupa una depressió del continent. Els llacs són sistemes ecològics altament dinàmics i tenen interès per a l’aqüicultura, com a reserves d’aigua, etc.
Sin. abs.: estany1 m.
V. t.: lacustre adj., límnic | límnica1 adj.
en lake subst.
es lago m.
fr lac m.

llac m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
geografia i meteorologia nàutica

llaç m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Corda que en un cap té un ull per on passa l’altre cap, que escorrent-se en estirar-lo, fa més petita la baga i serveix per estrènyer o subjectar.
es lazo m.