Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veuremapa (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuremapa (SIG)
 geografia
veuremapa (BIOQ)
 bioquímica
veuremapa1 (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veuremapa (ATGC)
 geografia
veuremapa (DJC)
 dret
veuremapa (NOV)
 enginyeria
veuremapa (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veuremapa2 (VOCFOR)
 incendis forestals
Cerca mapa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

mapa m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Representació gràfica bidimensional d’una disposició espacial.
en map
es mapa
it carta, mappa

mapa m.
Sistemes d'informació geogràfica
geografia
en map subst.
es mapa m.

mapa m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en map subst.

mapa1 m.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
Sin. compl.: carta f.
en map subst.
fr carte géographique c. nom. f.

mapa m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Representació geogràfica de la Terra o de part d’aquesta sobre una superfície plana.
Ex.: Un conjunt de mapes en forma de llibre constitueix un atles.
Sin. compl.: carta f.

mapa m.
Diccionari jurídic
dret
Plànol.
Ex.: Mapa municipal.
Sin. pref.: plànol m.
es mapa

mapa m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 38 de la quarta sèrie.

mapa m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Representació geogràfica bidimensional simplificada de tota la superfície terrestre o d’una part, que constitueix un conjunt estructurat d’informacions.
S’obté després d’un procés d’abstracció i proporciona, amb un coeficient de reducció elevat, una imatge simplificada (model) de l’organització espacial del territori. Es tracta d’una informació que s’expressa de manera selectiva i generalitzada per mitjà d’un llenguatge propi i convencional, generalment, distingint les diferents unitats cartogràfiques per mitjà de trames i colors (mapes corocromàtics).
Tradicionalment, la informació cartogràfica es presenta en un mapa en suport de paper, mentre que en l’actualitat també s’utilitzen suports digitals diversos.
V. t.: cartografia2 f., mapa de coropletes c. nom. m., mapa corocromàtic c. nom. m., mapa de sòls c. nom. m., mapa d’isopletes c. nom. m.
en map
es mapa
fr carte
gl mapa

mapa2 m.
Vocabulari forestal
incendis forestals
en map subst.
fr carte f.