Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurematriu (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veurematriu (AQQ)
 quĂ­mica
veurematriu (DEM)
 biologia
 bioquĂ­mica i biologia molecular
veurematriu1 (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veurematriu1 (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veurematriu (NOV)
 enginyeria
veurematriu (LBF)
 fotografia
veurematriu (DPF)
 transport ferroviari
veurematriu (DRAMAD)
 ramaderia
veurematriu (GTG)
Cerca matriu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

matriu f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Sin. pref.: massa basal c. nom. f.
en matrix subst.
es matriz f.
fr matrice f.

matriu f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
Medi que conté l’anàlit. Per a moltes anàlisis, és important que els patrons es preparin en la mateixa matriu que les mostres.
en matrix subst.

matriu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
bioquĂ­mica i biologia molecular
Matèria bàsica que té capacitat generadora o formadora.
de Matrix
en matrix
es matriz
fr matrice
it matrice

matriu1 f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Material detrític fi que omple intersticis d’una roca detrítica deixats pels elements més grans i que actua de trava, la qual pot ésser de la mateixa composició que els clasts principals, o ésser diferent; per ex., la sorra en un conglomerat, l’argila en un gres. La distinció entre els clasts i la matriu no és sempre senzilla, pel fet d’haver-hi un trànsit granulomètric. Per altra banda, la matriu sol presentar un ciment associat. En matrius argiloses, la consolidació pot esdevenir per recristal·lització. Segons Krynine, hi ha dos grans tipus de matriu: l’argilosa (caolinítica-bauxítica) i la micàcia-clorítica; el quars pot ésser molt abundant tant a l’una com a l’altra.
en matrix
es matriz
fr matrice

matriu1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
En general, en ciència del sòl es pot considerar equivalent a fase sòlida del sòl, exceptuant els elements grossos.
en groundmass
es matriz
fr matrice
pt matriz

matriu f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 97 de la primera sèrie.

matriu f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en matrix subst.
es matriz f.
fr matrice f.

matriu f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Part d’un full que resta al talonari per comprovació i arxiu.
es matriz
fr matrice, souche

matriu f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Ăšter1
Sin. pref.: Ăşter1 m.

matriu f.
Glossari de termes gramaticals
Vegeu oraciĂł principal.
es matriz f.