Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veuresecció (CINZ)
 zoologia
veuresecció (AQQ)
 química
veuresecció (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuresecció (DEM)
 anatomia
veuresecció1 (VOCFOR)
 generalitats
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veuresecció1 (DJC)
 dret
veuresecció (BMC)
 parts de bastiments
veuresecció (DPF)
 transport ferroviari
veuresecció2 (VOCFOR)
 fusta: estructura i propietats
veuresecció2 (DJC)
 dret
Cerca secció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

secció f.
Codi internacional de nomenclatura zoològica
zoologia
1. Categoria que, cas de tractar-se com a una divisió d'un gènere o subgènere, es considera subgenèrica des del punt de vista de la nomenclatura.
2. Tàxon de la categoria de secció.
en section subst.

secció f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en section subst.

secció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de dividir, de seccionar, de tallar un cos; l’efecte. I també, cadascuna de les parts que en resulta.
de Sektion
en section
es sección
fr section
it sezione

secció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Cadascuna de les parts d’un tot (cos, òrgan, cèl·lula) que hom pot distingir o separar amb línies o superfícies imaginàries.
de Sektion
en section
es sección
fr section
it sezione

secció1 f.
Vocabulari forestal
generalitats
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Sin. compl.: tall4 m.

secció1 f.
Diccionari jurídic
dret
Divisió de les sales jurisdiccionals.
es sección

secció f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments

secció f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Part d’una línia a efectes de conservació, construcció, estudis, etc.
Sin. compl.: tros m.
es sección
fr section

secció2 f.
Vocabulari forestal
fusta: estructura i propietats
Vegeu la figura I.

secció2 f.
Diccionari jurídic
dret
Unitat administrativa que agrupa diferents negociats.
es sección