Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureterra (VMCS)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureterra (DEM)
 altres ciències/tecnologies
 química
veureterra1 (VOCFOR)
 esplanació, moviments de terres
veureterra1 (ATGC)
 geografia
veureterra1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureterra1 (DCA)
 geologia
veureterra1 (LMC)
 construcció
veureterra1 (DAGRIC)
 agricultura
veureterra (NOV)
 enginyeria
veureterra (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca terra a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

terra f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en earth subst.
es tierra f.
fr terre f.

terra f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres ciències/tecnologies
química
Part sòlida de la superfície terrestre, sòl, i material del qual es compon. També, per extensió, és dit de diverses matèries pulverulentes.
de Erde
en earth
es tierra
fr terre
it terra

terra1 f.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres
es tierra f.

terra1 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Sòl o paviment damunt el qual estem, caminen, etc.

terra1 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Sòl, paviment, etc., sobre el qual hom està, camina, etc.
en ground
es suelo
fr sol

terra1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Part sòlida de la superfície de la Terra, en contraposició a l’aigua i a l’aire.
en earth subst.
es tierra f.
fr terre f.

terra1 f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Erde
en earth
es tierra
fr terre

terra1 f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Capa superficial de l’escorça terrestre considerada segons la seva naturalesa o les seves qualitats reproductives.
Sin.: sòl m.
es suelo m.

terra f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 14 de la segona sèrie.

terra f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
D’acord amb la FAO (1976), zona de la superfície del planeta les característiques de la qual abasten tots els atributs raonablement estables o predictiblement cíclics de la biosfera, verticalment per sobre i per sota de la zona, inclosos els de l’atmosfera, el sòl, el sistema geològic subjacent, les geoformes, la hidrologia, la població vegetal i animal i els resultats de les activitats humanes passades i presents (siguin positives, com les millores majors, com ara una transformació en reg amb el corresponent sistema de drenatge, o negatives, com una desforestació que hagi accelerat processos erosius o un sistema de reg mal plantejat que hagi provocat la salinització de la zona), en la mesura que aquests atributs (factors i processos) exerceixen una influència sobre els usos presents i potencials que els éssers humans facin de la terra. Les característiques purament econòmiques i socials no s’inclouen en la definició de terra i, per tant, hauran de considerar-se en un altre context.
El terme anglès land resulta difícil de traduir al català, ja que pot equivaler a terra (terme polisèmic), terreny i territori, segons el context d’aplicació. El sòl es troba integrat en aquest sistema natural ampli que es defineix com a terra.
V. t.: sòl m.
en land
es tierra, terreno
fr terrain, terre, territoire
gl terreo, terra