Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veurezona (DEM)
 conceptes generals i de suport
 Ã²rgans i sistemes
veurezona1 (VOCFOR)
 generalitats
veurezona1 (DGEOL)
 cristal·lografia
veurezona1 (DJC)
 dret ambiental
veurezona1 (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurezona (GESTRAT)
 definicions i procediments
veurezona (ATGC)
 geografia
veurezona (DCA)
 geografia
veurezona (DPF)
 transport ferroviari
veurezona2 (VOCFOR)
 divisió del territori
 pesca continental
Cerca zona a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

zona f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
Terme general per a designar una àrea de l’organisme amb uns límits específics o unes característiques determinades.

zona1 f.
Vocabulari forestal
generalitats
V.: àrea1 f., terreny1 m., vedat3 m.

zona1 f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Conjunt de tres o més cares d’un cristall que s’intersequen segons arestes paral·leles les unes amb les altres o paral·leles a un eix de zona.
en zone
es zona
fr zone

zona1 f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Àrea definida i delimitada per les administracions per a l’avaluació i el control de la contaminació atmosfèrica, la contaminació lluminosa i la contaminació acústica.
es zona

zona1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Terme genèric per a designar una porció d’espai qualsevol.
V. t.: zona anòxica c. nom. f., zona crítica terrestre c. nom. f., zona de muntanya c. nom. f., zona de sòls c. nom. f., zona humida c. nom. f., zona manòxica c. nom. f., zona òxica c. nom. f., zona polar c. nom. f., zona redòxica c. nom. f., zona subòxica c. nom. f., zona sulfídica c. nom. f., zona superòxica c. nom. f., zona temperada c. nom. f., zona tropical c. nom. f., zones climàtiques c. nom. f. pl.
en zone
es zona
fr zone
gl zona

zona f.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
definicions i procediments
Cos de roca menor en moltes de les categories de la classificació estratigràfica. El tipus de zona s’indica amb un prefix. Per exemple: litozona, biozona, cronozona. Vegeu la taula 1.
en zone subst.

zona f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Conjunt de capes caracteritzades per l’espècie fòssil que els dóna el nom.
2. Qualsevol de les sis parts en què es considera dividida la Terra en els pols i el cercle equatorial: glacial, polar, freda, temperada, subtropical i tropical.
3. Espai en l’atmosfera on s’originen turbulències.
Ex.: Zona de turbulència.

zona f.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Àrea geogràfica de característiques ecològiques o biòtiques definides, que es disposa fent faixes paral·leles, típicament a escala mundial o regional. El terme zona també s’aplica, però, a d’altres àrees d’extensió més petita o de caràcter diferent.
en zone subst.
es zona f.
fr zone f.

zona f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Demarcació de terreny sota la vigilància o direcció d’una persona.
fr zone

zona2 f.
Vocabulari forestal
divisió del territori
pesca continental