Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veureaddició (AQQ)
 química
veureaddició (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureaddició de grups funcionals (BIOQ)
 bioquímica
veureaddició de la generalització (VPCA)
veureaddició de patró (AQQ)
 química
veureaddició dopant (AQQ)
 química
veureaddició patró (AQQ)
 química
veureaddicional (DJC)
 dret
veureaddicional (DPF)
 transport ferroviari
veurecompost d’addició (DEM)
 química
Cerca addició a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

addició f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en addition subst.

addició f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En aquest context, procés bàsic de formació i desenvolupament d’un sòl consistent en aportació de material, ja sia en la part superior o dins del sòl.
V. t.: acreció2 f., acumulació1 f., al·luvionament m., ascens capil·lar c. nom. m., col·luviació f., cumulització f., horitzó A c. nom. m., horitzó H c. nom. m., horitzó O1 c. nom. m.
en addition, deposition
es adición
fr apport
gl adición

addició de grups funcionals c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en functional group addition subst.

addició de la generalització c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en summation of generalization subst.

addició de patró c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Tècnica en què primer es mesura el senyal analític degut a la mostra; després, s’afegeix una quantitat coneguda d’anàlit patró i s’enregistra l’increment de senyal i, a partir de la resposta obtinguda, és possible deduir quina quantitat inicial d’anàlit hi havia en la mostra.
Sin. compl.: addició patró c. nom. f.
en standard addition subst.

addició dopant c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Addició d’un compost conegut a la mostra. En espectrometria de masses amb dilució isotòpica, l’addició dopant és la d’un isòtop no usual.
en spike subst.

addició patró c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Addició de patró.
Sin. pref.: addició de patró c. nom. f.
en standard addition subst.

addicional adj.
Diccionari jurídic
dret
Que s’ha afegit o que constitueix una addició.
Ex.: La disposició addicional del Decret 132/2001 determina que els preceptes d’aquesta norma són aplicables als centres sostinguts amb fons públics als quals el Departament d’Ensenyament hagi autoritzat plans estratègics abans de l’entrada en vigor del Decret.
es adicional

addicional adj. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del tren que serveix per complementar la capacitat d’un altre que ha resultat insuficient.
es adicional
fr supplémentaire

compost d’addició m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Compost que resulta d’una reacció química en la qual dues molècules s’ajunten i formen, amb tots llurs àtoms components, una molècula única.