Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureample (VOCFOR)
 fusta: primeres transformacions. eines i màquines
veureample | ampla (NOV)
 enginyeria
veureample de corona (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veureample de via (DPF)
 transport ferroviari
veureamplexió (DEM)
 anatomia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurebarraample (DRAMAD)
 ramaderia
veurecolumna de calibre ample (AQQ)
 química
veureeixample (ATGC)
 geografia
veurehemorràgia a tot ample (DEM)
 angiologia
veureleproma a tot ample (DEM)
 dermatologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 semiologia
Cerca ample a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ample m.
Vocabulari forestal
fusta: primeres transformacions. eines i màquines
Sin. pref.: amplària1 f.

ample | ampla adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 23 de la quarta sèrie.
es ancho m.
fr large adj.
it largo adj.
oc larg adj.

ample de corona c. nom. m.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
Sin. pref.: diàmetre de corona c. nom. m.

ample de via c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Distància teòrica entre les dues cares interiors del cap dels carrils que formen la via. És generalment de 1435 mm, encara que alguns països l’hagin adoptat diferent, com passa a Espanya, on es considera normal un ample superior, fixat actualment a 1668 mm.
es ancho de vía
fr écartement

amplexió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Exploració toràcica amb les dues mans planes per a comparar el desenvolupament relatiu de cada costat.
Sin. compl.: amplexació

barraample adj.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Dit de l’animal boví que menja molt.
es de quijada ancha adj.

columna de calibre ample c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en wide-bore column subst.

eixample m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
En geografia urbana, ampliació que respon a una planificació urbanística de caràcter funcional.

hemorràgia a tot ample f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
Conjunt d’hemorràgies capil·lars que deixen sangonosa tota la superfície cruenta d’una solució de continuïtat.
es hemorragia en sábana
fr hémorragie en nappe

leproma a tot ample m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
microbiologia i patologia infecciosa
semiologia
Infiltració leprosa formada per la confluència de diversos lepromes.
es leproma en sábana