Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 23 (221 registres)
veurea l’anglesa (DPF)
 transport ferroviari
veureangle (AQQ)
 quĂ­mica
veureangle1 (VOCFOR)
 eines. elements de seguretat
 representaciĂł del relleu, superfĂ­cies, instruments topogrĂ fics
veureangle (NOV)
 enginyeria
veureangle (LBF)
 fotografia
veureangle2 (VOCFOR)
 correcciĂł de torrents
veureangle alfa (DEM)
 oftalmologia
veureangle alveolar (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
veureangle auriculocranial (DEM)
 anatomia
veureangle basal (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
Cerca angle a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a l’anglesa loc. adj.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit de la maniobra feta estirant el tall i, quan ja ha rebut una certa velocitat, tallant i accelerant la màquina per separar-la. Fent el canvi immediatament després del seu pas, el tall va per inèrcia a la seva via.
es a la inglesa
fr à l’anglaise

angle m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en angle subst.

angle1 m.
Vocabulari forestal
eines. elements de seguretat
representaciĂł del relleu, superfĂ­cies, instruments topogrĂ fics
es ángulo m.

angle m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 81 de la primera sèrie.

angle m.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en angle subst.
es ángulo m.
fr angle m.

angle2 m.
Vocabulari forestal
correcciĂł de torrents
es ángulo m.

angle alfa m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Angle format per la intersecció de la línia visual i l’eix òptic en el punt nodal. És positiu quan l’eix visual travessa la còrnia en el cantó nasal de l’eix òptic; és negatiu quan l’eix visual travessa la còrnia en el cantó temporal de l’eix òptic, i és nul quan ambdós eixos coincideixen.

angle alveolar m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Angle que formen el pla horitzontal i la línia que uneix la base de l’espina nasal amb el punt més prominent del cantell inferior de l’apòfisi alveolar del maxil·lar superior.

angle auriculocranial m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Cadascun dels angles que tenen com a vèrtex comú el punt mitjà de la línia biauricular i com a límits una sèrie de línies rectes o radis que surten d’aquest vèrtex central i acaben: la primera en el prosti (radi alveolar), la segona en el nasi (radi nasal), la tercera en el bregma (radi bregmàtic), la quarta en el lambda (radi lambdàtic), la cinquena en l’ini (radi iníac) i la sisena en l’opisti (radi opistíac). Aquests diversos radis intercepten cinc angles: facial, entre els radis alveolar i nasal; frontal, entre els radis frontal i bregmàtic; parietal, entre els radis bregmàtic i lambdàtic; suprainíac o supracerebel·lós, entre els radis lambdàtic i iníac; i subiníac o cerebel·lós, entre els radis iníac i opistíac. La unió d’aquests dos darrers angles constitueix l’anomenat angle occipital total.

angle basal m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Ruptura de pendent molt pronunciada al contacte d’un relleu i d’un glacis d’ablació, o pediment.
Sin.: knick m.
en basal angle
es ángulo basal
fr angle basal