Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (117 registres)
veureaparell (VOCFOR)
 correcció de torrents
veureaparell (VPCA)
veureaparell (DUQ)
 química
veureaparell (AQQ)
 química
veureaparell (DEM)
 histologia
 Ã²rgans i sistemes
veureaparell (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
veureaparell (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureaparell (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veureaparell (LPV)
 buc
veureaparell (DPESCA)
 pesca
Cerca aparell a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aparell m.
Vocabulari forestal
correcció de torrents

aparell m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1921a; Soler 1921; Mira 1923; Basil 1974; Garcia 1974; Castellanos 1975; Garau 1976; Tobeña 1977.
en apparatus subst.

aparell m.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Instrument, màquina, muntatge, etc., que permet l’acompliment d’una feina, l’observació d’un fenomen o la realització de certes mesures.

aparell m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en apparatus subst.

aparell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
òrgans i sistemes
Conjunt d’òrgans, d’origen embrionari generalment comú, especialitzat a dur a terme una funció determinada. Els aparells difereixen dels sistemes per llur constitució histològica: l’aparell és format per diversos tipus de teixits (per exemple, l’aparell digestiu és constituït, principalment, per teixit epitelial, muscular i conjuntiu) i el sistema per un de sol (per exemple, el sistema nerviós és format només per teixit nerviós).
de Apparat
en apparatus
es aparato
fr appareil
it apparato, apparecchio

aparell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
Instrument o conjunt d’instruments o d’objectes que serveixen per a algun fi terapèutic, d’exploració, etc.
en apparatus, appliance

aparell m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Estructura cel·lular que duu a terme una funció determinada.
de Apparat
en apparatus
es aparato
fr appareil
it apparato, apparecchio

aparell m.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
en apparatus subst.
es aparato m.

aparell m.
Lèxic del patí de vela
buc
Conjunt de l’arboradura, el velam, el cordam, bossels, grillons, etc. que serveix per fer avançar una embarcació valent-se de la força del vent.
en rigg
es aparejo
fr gréement
nl tuig

aparell m.
Diccionari de pesca
pesca
Conjunt de l’arboradura, les eixàrcies i les veles d’una embarcació que serveix per impulsar-la valent-se de la força del vent.
es aparejo m.