Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (67 registres)
veureatzavara (DEM)
 farmacologia
 miscel·lània
veureavarada (DPESCA)
 pesca
veureavarament (DPESCA)
 pesca
veureavarar (DPESCA)
 pesca
veureavarar (BMC)
 fraseologia
veureavaria (GLOSCOR)
veureavaria1 (DJC)
 dret
veureavaria (DPF)
 transport ferroviari
veureavaria2 (DJC)
 dret
veurebescavar (VOCFOR)
 preparació i plantació
Cerca avar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

, Agave americana
atzavara f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Planta de la família de les agavàcies, de la qual hom obté un suc diürètic i purgant que ha estat emprat com a abortiu.

avarada f.
Diccionari de pesca
pesca
Acció i efecte d’avarar una embarcació.
Sin. compl.: avarament m., varada f.
es botadura f.

avarament m.
Diccionari de pesca
pesca
Avarada.
Sin. pref.: avarada f.

avarar v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Posar en mar una embarcació quan ja està acabada de construir o d’adobar.
Sin. compl.: tirar a la mar v. tr., varar v. tr.
es botar v. tr.

avarar v. tr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia
Varar.
Sin. pref.: varar v. tr.

avaria f.
Glossari de corrosió
Sin. abs.: pana f.
de Ausfall m.
en breakdown subst., failure subst.
es avería f., fallo m.
fr panne f.

avaria1 f.
Diccionari jurídic
dret
Dany sofert per una nau o per la seva càrrega.
Ex.: La nau entrà al port per reparar les avaries.
es avería

avaria f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Dany produït a una mercaderia en el transport.
2. Defecte que presenta un mecanisme impedint-ne el funcionament correcte.
es avería
fr avarie

avaria2 f.
Diccionari jurídic
dret
Deterioració soferta pels objectes transportats o emmagatzemats.
Ex.: Els sacs han arribat sense cap avaria.
es avería

bescavar v. intr.
Vocabulari forestal
preparació i plantació