Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 398 (3.980 registres)
veure2-metil-2-bornanol (DMCSC)
 components orgĂ nics del sòl
 fertilitat quĂ­mica del sòl
veure2-metilisoborneol (DMCSC)
 components orgĂ nics del sòl
 fertilitat quĂ­mica del sòl
veurea boca de canĂł1 (DJC)
 dret
veurea boca de canĂł2 (DJC)
 dret
veurea bon dret (DJC)
 dret
veurea bona vista (LMC)
 construcciĂł
veurea bord (DPESCA)
 pesca
veurea bord (BMC)
 fraseologia
veurea bord (DPF)
 transport ferroviari
veureAbbott, Edville Gerhardt (DEM)
 epònims
Cerca bo a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

2-metil-2-bornanol c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
fertilitat química del sòl
2-metilisoborneol.
en 2-methyl-2-bornanol
es 2-metil-2-bornanol
fr 2-metil-2-bornanol
gl 2-metil-2-bornanol
pt 2-metil-2-bornanol

2-metilisoborneol c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components orgànics del sòl
fertilitat química del sòl
Compost orgànic volàtil de fórmula C11H20O i nom sistemàtic IUPAC 1,2,7,7-tetrametilbiciclo [2.2.1] heptan-2-ol. És un monoterpè irregular bicíclic que estructuralment deriva del norbornà i metabòlicament del geranil difosfat.
És un compost produït per alguns gèneres d’actinomicets de vida edàfica, així com per diverses cianobacteris de vida aquàtica que, juntament amb la geosmina, contribueixen a la fragància característica del sòl.
El llindar olfactiu per a la detecció del 2-metilisoborneol s’ha establert en l’ordre de les pptv per a l’ésser humà, el qual és un rang extraordinàriament baix. Les seves propietats aromàtiques fan que el 2-metilisoborneol atregui a diversos artròpodes que actuen com dispersors de les espores dels microorganismes que el emeten a l’ambient. Malgrat la seva agradable fragància, la presència de 2-metilisoborneol en l’aigua de boca a concentracions de l’ordre dels ng L –1 produeix rebuig en el consumidor.
Sin. compl.: 2-metil-2-bornanol c. nom. m., MIB c. nom. m.
V.: geosmina f., petricor m.
en 2-methylisoborneol
es 2-metilisoborneol
fr 2-méthylisoborneol
gl 2-metilisoborneol
pt 2-metilisoborneol

a boca de canĂł1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: El forense determinà que l’assassí havia disparat a boca de canó.
es a bocajarro

a boca de canĂł2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Fet amb la boca de l’arma gairebé tocant l’objecte al qual hom dispara.
Ex.: Amb l’examen visual van poder determinar que es tractava d’un tret a boca de canó.
es a bocajarro

a bon dret loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Amb justĂ­cia.
Ex.: El poble ha votat a bon dret per la independència.
es con derecho

a bona vista adv.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
de nach Augenmaß
en without screeding
es a buena vista, a más ganar
fr à vue d’oeil

a bord loc. adv.
Diccionari de pesca
pesca
A dalt de l’embarcació.
es a bordo adv.

a bord loc. adv.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

a bord loc. adv.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dalt del tren.
es a bordo

Abbott, Edville Gerhardt n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Ortopedista nord-americĂ , 1870-1938.
V.: mètode d’Abbott m.