Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (66 registres)
veureasselbornita (VMIN)
 mineralogia
veureborn (VOCFOR)
 el suro
veureborn (NOV)
 enginyeria
veureborn (LMC)
 construcció
veureborn d’alta tensió (TTAUTO)
 encesa
veureborn d’alta tensió (VOCAUTO)
veureborn de baixa tensió (TTAUTO)
 encesa
veureborn de baixa tensió (VOCAUTO)
veureborn negatiu (TTAUTO)
 bateria
veureborn negatiu (VOCAUTO)
Cerca born a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

asselbornita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en asselbornite subst.

born m.
Vocabulari forestal
el suro

born [fr] m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Gal·licisme.
Vegeu pàgina 72 de la quarta sèrie.
fr borne f.

born m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Sin.: terminal m.
de Klemme
en terminal
es borne, terminal
fr borne

born d’alta tensió c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
encesa
Vegeu la figura 22.6.
Sin. compl.: terminal d’alta tensió c. nom. m.
en high-voltage terminal subst.
es borne de alta tensión c. nom. m.

born d’alta tensió c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: terminal d’alta tensió c. nom. m.
en high-voltage terminal subst.
es borne de alta tensión c. nom. m.

born de baixa tensió c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
encesa
Vegeu la figura 22.5.
Sin. compl.: terminal de baixa tensió c. nom. m.
en low-voltage terminal subst.
es borne de baja tensión c. nom. m.

born de baixa tensió c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: terminal de baixa tensió c. nom. m.
en low-voltage terminal subst.
es borne de baja tensión c. nom. m.

born negatiu c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
bateria
Vegeu la figura 19.4.
Sin. compl.: terminal negatiu c. nom. m.
en battery negative terminal subst.
es borne negativo c. nom. m.

born negatiu c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: terminal negatiu c. nom. m.
en battery negative terminal subst.
es borne negativo c. nom. m.