Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veurecarregador (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veurecarregador (LBF)
 fotografia
veurecarregador (DPF)
 transport ferroviari
veurecarregador de bateries (TTAUTO)
 eines
veurecarregador de bateries (VOCAUTO)
veurecarregador de pinça (BIOQ)
 bioqu√≠mica
veuredescarregador (DPF)
 transport ferroviari
veuredescarregador de tensió (GLOSCOR)
veureexcavadora carregadora (VOCFOR)
 materials, eines i m√†quines
veurefusta a peu de carregador (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
Cerca carregador a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

carregador m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
es cargadero m.

carregador m.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en magazine subst.
es cargador m.
fr chargeur m.

carregador m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
1. Rampa, moll, tremuja o altra disposició que fa més senzilles la càrrega i la descàrrega.
fr estacade
2. Petita estaci√≥ que disposa nom√©s de vies amb una instal¬∑laci√≥ adequada per carregar i descarregar els vagons —sense intervenir en la circulaci√≥—, que generalment serveix per a un sol client i que li estalvia el recorregut de la mercaderia fins a l‚Äôestaci√≥ on es fa la facturaci√≥.
fr point non géré
es cargadero

carregador de bateries c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
eines
Vegeu la figura 27.52.
en battery charger subst.
es cargador de baterías c. nom. m.

carregador de bateries c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en battery charger subst.
es cargador de baterías c. nom. m.

carregador de pinça c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en clamp loader subst.

descarregador m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dispositiu que facilita la descàrrega i també l’operari que la porta a terme.

descarregador de tensió c. nom. m.
Glossari de corrosió
de √úberspannungsableiter m.
en surge diverter subst., surge suppressor subst.
es descargador de tensión c. nom. m.
fr dérivateur m., limiteur de tension c. nom. m.

excavadora carregadora f.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines

fusta a peu de carregador c. nom. f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya