Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veurecasc (VOCFOR)
 eines. elements de seguretat
veurecasc (LPV)
 buc
veurecasc (NOV)
 enginyeria
veurecasc (BMC)
 parts de bastiments
veurecasc (LMC)
 construcció
veurecasc neurastènic (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 neurologia
 semiologia
veurecascacoc (DPF)
 transport ferroviari
veurecascada (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veurecascada (DEM)
 conceptes generals i de suport
 hematologia i hemoteràpia
 immunologia
veurecascada1 (DCA)
 geografia
Cerca casc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

casc m.
Vocabulari forestal
eines. elements de seguretat
Vegeu la figura H.
es casco m.
fr casque m.

casc [es] m.
Lèxic del patí de vela
buc
Castellanisme per buc.

casc m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 17 de la segona sèrie.

casc m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments

casc m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Helm
en helmet
es casco
fr casque

casc neurastènic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
semiologia
Cefalàlgia localitzada a la nuca i a l’occípit (comparable a la sensació que causaria portar un casc molt feixuc) que presenten alguns pacients neurastènics.

cascacoc m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Arpiots.
Sin. pref.: arpiots m. pl.

cascada f.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Caiguda d’un corrent d’aigua per un precipici, saltant. Pot tenir diversos orígens: una falla, un canvi de roques toves a una de molt dura per l’erosió, l’acció erosiva d’una glacera, etc.
Sin. vulg.: boter m., boteral m., botern m., cadira f., caiguda d’aigua f., fall1 f., pixal m., sallent m., salt d’aigua m., saltant m.
en cascade, fall, waterfall
es cascada, catarata
fr cascade, cataracte, chute, chute verticale

cascada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
hematologia i hemoteràpia
immunologia
Conjunt de fenòmens encadenats l’un darrere l’altre de tal manera que l’activació d’un d’ells (el primer de la sèrie) fa que seqüencialment es vagin posant en marxa tots els altres. Sovint s’obté un efecte acumulatiu, per tal com pot ésser que cadascun d’aquests fenòmens no es limiti a actuar sols sobre un d’ells; així succeeix en l’activació del complement i en la de la coagulació.

cascada1 f.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Caiguda d’un corrent d’aigua per un precipici. L’origen del desnivell que provoca la cascada pot ser divers: per la ruptura de pendent provocada per una falla, pel pas del curs d’aigua a una àrea més fàcilment erosionable, per l’acció erosiva d’una antiga glacera, etc.
en fall subst.
es catarata f.
fr chute f.