Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veurecel·la curtcircuitada (AQQ)
 química
veurecircuit (GLOSCOR)
veurecircuit (DEM)
 angiologia
 conceptes generals i de suport
 neurologia
veurecircuit (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecircuit (LMC)
 construcció
veurecircuit (DPF)
 transport ferroviari
veurecircuit anestèsic (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 material mèdic i ortopèdic
 pneumologia
veurecircuit de la calefacció (VOCAUTO)
veurecircuit de refrigeració del motor (VOCAUTO)
veurecircuit de resposta (VPCA)
Cerca circuit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cel·la curtcircuitada c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en short-circuited cell subst.

circuit m.
Glossari de corrosió
de Stromkreis m.
en circuit subst.
es circuito m.
fr circuit m.

circuit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
conceptes generals i de suport
neurologia
Conjunt d’elements a través del qual circula un corrent determinat. El terme és aplicat, a vegades, a les vies de conducció motora i sensitiva del neuroeix, a les vies cerebel·loses o a les vies sensorials, i també a les vies de circulació sanguínia (circuit sistèmic, circuit pulmonar).

circuit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Espai a recórrer per a fer el volt d’una cosa.

circuit m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Stromkreis
en circuit
es circuito
fr circuit

circuit m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Conjunt de conductors i aparells elèctrics o fluídics enllaçats de manera adequada per obtenir una finalitat concreta (circuit de tracció, d’aire, de control, etc.).

circuit anestèsic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
material mèdic i ortopèdic
pneumologia
Sistema tubular destinat a l’administració d’anestèsics inhalatoris i d’oxigen, i a l’eliminació del diòxid de carboni expel·lit.
Sin. compl.: circuit de respiració anestèsica
V.: anestèsia general f.

circuit de la calefacció c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en heating system subst.
es circuito de la calefacción c. nom. m.

circuit de refrigeració del motor c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en engine cooling system subst.
es circuito de refrigeración del motor c. nom. m.

circuit de resposta c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en response circuit subst.