Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (72 registres)
veureargila clapejada (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureclap (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geologia general
veureclap d’arbres (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureclap de bosc (ATGC)
 geografia
veureclapa (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureclapa (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureclapa (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
 microbiologia i patologia infecciosa
veureclapa (DPESCA)
 pesca
veureclapa (BIOQ)
 bioquímica
veureclapa1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Cerca clap a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

argila clapejada c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Terme general utilitzat per a designar horitzons o capes riques en argiles amb clapes de diferents colors. Constitueixen part de la coberta edàfica en sòls tropicals molt meteoritzats, caracteritzada per estar situada a sobre de l’al·loalterita i presentar organitzacions hidromorfes amb una matriu argilosa de color gris blanquinós, massissa i clapes d’impregnació ferruginosa. Es poden identificar jerarquies en les clapes ferruginoses. Poden tenir a sobre una cuirassa ferruginosa (o bauxítica).
V. t.: al·loterita f., alterita f.
en mottled clay
es arcillas manchadas
fr argile tachetée
gl arxila manchada

clap m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geologia general
1. Extensió de terreny, de roca, d’una fàcies, que hom distingeix per la composició i l’edat distinta dels altres terrenys que l’envolten superficialment.
2. Per extensió, hom parla també de claps en un mapa geològic.
en inlier, outlier
es isleo, manchón

clap d’arbres c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Sin. pref.: flota d’arbres c. nom. f.

clap de bosc c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Formació forestal de poca superfície.
Ex.: Al NE de les Garrigues, on el terreny és molt accidentat, hom pot veure claps de bosc entre els conreus d’oliveres, cereals i vinyes.

clapa f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en spot subst., mottle subst.
es mancha f.
fr tache m., marbrure f.

clapa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Petita extensió que es distingeix de la superfície que l’envolta pel color o la textura, però no per la seva elevació.
de Plaque
en patch
es placa
fr plaque
it placca

clapa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
microbiologia i patologia infecciosa
En un cultiu bacterià de placa, zona que es distingeix de la resta de la superfície que l’envolta perquè no hi ha hagut creixement, que està inhibit per la presència d’un bacteriòfag.
en plaque
es placa

clapa f.
Diccionari de pesca
pesca
Petita extensió de la mar formada per un fons que es distingeix per ser més clar o més fosc que el seu voltant.

clapa f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en plaque subst.

clapa1 f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Tanys d’una alzina; per extensió: peu d’estrat baix.
Vegeu la figura B.