Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (76 registres)
veurebenefici marginal social de la contaminació (FONECO)
 economia
veurebiodescontaminació (DMCSC)
 propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecànon de contaminació (DCA)
 dret
veurecentre de recollida i descontaminació de vehicles fora d’ús (DCA)
 residus
veurecontaminació (AQQ)
 química
veurecontaminació (DEM)
 medicina preventiva i salut pública
 microbiologia i patologia infecciosa
veurecontaminació (DEM)
 psicologia
veurecontaminació (ECOII)
 ecologia i medi ambient
veurecontaminació1 (VOCFOR)
 generalitats
veurecontaminació (ATGC)
 geografia
Cerca contaminació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

benefici marginal social de la contaminació c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Guany addicional per al conjunt de la societat que deriva d’una unitat addicional de contaminació.
en marginal social benefit of pollution subst.

biodescontaminació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats bioquímiques i biològiques i ecologia del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Bioremediació.
en biodepolluton
es biodescontaminación
fr biodépollution
gl biodecontaminación
pt biodescontaminação

cànon de contaminació m.
Diccionari de les ciències ambientals
dret
Taxa que es paga per a poder abocar, emetre o dipositar residus al medi i que grava les emissions atmosfèriques, l’abocament de residus, els sorolls, etc. El cànon de contaminació té l’objectiu de reduir la quantitat de residus i contaminants emesos i promoure’n la minimització, el tractament, la reutilització o el reciclatge.
en pollution charges subst.
es canon de contaminación m.
fr canon de pollution m.

centre de recollida i descontaminació de vehicles fora d’ús m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Instal·lació on es recullen, emmagatzemen i descontaminen vehicles fora d’ús, amb la finalitat de lliurar-los, amb els seus residus, a gestors autoritzats.
V. t.: centre de recuperació de vehicles fora d’ús m.
es centro de recogida y descontaminación de vehículos fuera de uso m.
fr centre de collecte et de décontamination des véhicules hors d’usage m.

contaminació f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en pollution subst.

contaminació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
medicina preventiva i salut pública
microbiologia i patologia infecciosa
Acció d’impurificar, de corrompre, d’infectar d’una malaltia contagiosa; l’efecte.
de Kontamination, Verseuchung
en contamination
es contaminación
fr contamination
it contaminazione

contaminació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
psicologia
Terme freudià que indica fusió o condensació de paraules.
de Kontamination, Verseuchung
en contamination
es contaminación
fr contamination
it contaminazione

contaminació f.
Ecologia II
ecologia i medi ambient
en contamination subst.
es contaminación f.

contaminació1 f.
Vocabulari forestal
generalitats

contaminació f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Acció de contaminar o contaminar-se les aigües, l’aire o el sòl que comporta una variació negativa de llurs característiques.
V. t.: contaminació atmosfèrica c. nom. f., contaminació de l’aigua c. nom. f., contaminació del sòl c. nom. f.