Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecorredor de comerç | corredora de comerç (DJC)
 dret mercantil
veurecorredora (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veurecorredora (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecorredora (LEXPLAG)
 agricultura
 botĂ nica
veurecorredora (DEM)
 Ă˛rgans i sistemes
veurecorredora1 (DAGRIC)
 agricultura
veurecorredora (DPF)
 transport ferroviari
veurecorredora2 (DAGRIC)
 agricultura
veurecorredora bicipital (OSART)
 ossos: ossos i parts d’ossos
veureescorredor | escorredora (DUQ)
 quĂ­mica
Cerca corredora a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corredor de comerç | corredora de comerç c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
Agent mediador que intervé en la negociació i en la transferència d’efectes públics, valors industrials i mercantils, mercaderies i altres actes de comerç.
es corredor de comercio | corredora de comercio

corredora f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
Sin. pref.: estimball1 m.

corredora f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Estimball (Montseny).

corredora f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botĂ nica
Sin. pref.: cuca molla c. nom. f.

corredora f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Solc o canal d’una certa llargada a la superfície d’un os, que permet que llisqui un tendó, com la corredora bicipital de l’húmer.
en groove
es corredera
fr coulisse, gouttière

corredora1 f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Síquia que surt d’un canal o d’un rec gran.
es reguera f.

corredora f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Tipus de distribuĂŻdor que consisteix en una tapa que llisca sobre els dragants, descobrint o tapant els uns o els altres segons convingui; pot ser plana o cilĂ­ndrica.
es corredera
fr tiroir

corredora2 f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Cuca molla.
Sin. pref.: cuca molla f.

corredora bicipital f.
Ossos i articulacions
ossos: ossos i parts d’ossos
Sin.: solc intertubercular m.
en bicipital groove subst., intertubercular sulcus subst.
es corredera bicipital f., surco intertubercular m.
la sulcus intertubercularis

escorredor | escorredora m. | f.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Suport metàl·lic, de fusta, etc., sovint vertical amb uns sortints laterals, inclinats cap amunt, on hom col·loca els vasos, matrassos, etc., per tal d’escórrer-los.