Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (37 registres)
veuredeformació (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
 càlcul d’estructures. resistència de materials
 fusta: estructura i propietats
 generalitats
veuredeformació (GLOSCOR)
veuredeformació (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veuredeformació (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredeformació (DCA)
 geologia
veuredeformació (NOV)
 enginyeria
veuredeformació (LBF)
 fotografia
veuredeformació contínua (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veuredeformació cúbica (QUIMFIS)
 química
veuredeformació de cisallament (QUIMFIS)
 química
Cerca deformació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

deformació f.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
càlcul d’estructures. resistència de materials
fusta: estructura i propietats
generalitats

deformació f.
Glossari de corrosió
de Formänderung f.
en deformation subst.
es deformación f.
fr déformation f.

deformació f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
1. Procés pel qual es produeix un canvi de forma i/o de dimensions d’un cos rocós sotmès a un camp d’esforços extern. La deformació pot ésser per un canvi de volum (dilatació) o per un canvi de forma (distorsió), o pels dos efectes conjuntament.
2. Relació entre el canvi de dimensions o de volum d’una roca després d’un procés de deformació i les dimensions i volum originals.
en deformation, strain, warping
es deformación
fr déformation

deformació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’alterar la forma d’alguna cosa; l’efecte. El terme és equivalent en molts casos a deformitat.

deformació f.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Alteració en la forma d’una roca, d’una capa o d’una part de l’escorça de la Terra, que es pot produir espontàniament o durant llargs períodes de temps.
en deformation subst., strain subst., warping subst.
es deformación f.
fr déformation f.

deformació f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 28 de la tercera sèrie.

deformació f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en deformation subst.
es deformación f.
fr déformation f.

deformació contínua f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Deformació d’una roca que es realitza sense cap ruptura visible, característica del comportament plàstic viscós o dúctil.
Ant.: deformació discontínua f.
es deformación continua
fr déformation continue

deformació cúbica c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 30, 199
en bulk strain subst.

deformació de cisallament c. nom. f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 30, 197
en shear strain subst.