Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veurecalibratge d’equips (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureconnexió equipotencial (GLOSCOR)
veurecorba equipotencial (DGEOL)
 hidrogeologia
veuredoble equip (DPF)
 transport ferroviari
veureequip (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureequip (DUQ)
 química
veureequip (AQQ)
 química
veureequip (DPF)
 transport ferroviari
veureequip de càmera (LBC)
 cinema
veureequip de mesura (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca equip a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

calibratge d’equips c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Càlcul de la veracitat i l’error, components principals de la incertesa i els resultats que proporciona un equip de mesura respecte a patrons de referència. Aquests valors s’obtenen mitjançant una cadena ininterrompuda de comparacions que es perllonga, sempre que sigui possible, fins a arribar a patrons internacionals. Aquesta cadena proporciona traçabilitat als mesuraments.
V.: calibratge m.
en calibration of equipment
es calibración de equipos
fr étalonnage d’équipements
gl calibración de equipos
pt calibração de equipamentos

connexió equipotencial c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Potentialverbindung f.
en potential bonding subst.
es conexión equipotencial c. nom. f.
fr connexion équipotentielle c. nom. f.

corba equipotencial f.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Hidroisohipsa.
es curva equipotencial
fr courbe équipotentielle

doble equip c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del fet d’haver-hi dues parelles titulars d’una locomotora, les quals es van alternant en la seva conducció.
es doble equipo
fr double équipe

equip m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
Sin. pref.: colla1 f.

equip m.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Conjunt de peces, estris, etc., necessaris per a muntar un aparell o instrument de laboratori, com per exemple un equip destil·latori compost d’un matràs de destil·lació, un termòmetre, un refrigerant, una allargadora i un col·lector.

equip m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Sin. compl.: equipament m.
en equipment subst.

equip m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Conjunt de pocs operaris dedicats a la mateixa feina.
es equipo
fr équipe

equip de càmera m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en camera equipment subst.
es equipo de cámara m.
fr matériel de prise de vues m.

equip de mesura c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En general, instrument destinat a avaluar la quantitat d’alguna cosa per comparació amb una unitat.
En l’àmbit de la conservació de sòls, instrument per a la mesura de les pèrdues de sòl i aigua a causa de processos erosius, ja sigui en condicions naturals de camp (en parcel·les experimentals d’erosió) amb pluja natural o amb simuladors de pluja, o bé en condicions de laboratori.
V.: parcel·la experimental d’erosió c. nom. f., simulador de pluja c. nom. m.
en measuring equipment
es equipo de medición
fr équipement de mesure
gl equipo de medida
pt equipamento de medição