Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veureaigua estancada (ATGC)
 geografia
veurecambra estanca (DUQ)
 quĂ­mica
veureestanc | estanca (NOV)
 enginyeria
veureestanc | estanca (BMC)
 fraseologia
veureestanc | estanca (LMC)
 construcciĂł
veureestancaciĂł (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureestancament (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureestancament (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureestancar (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureestancar (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca estança a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua estancada c. nom. f.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Aigua que roman sense circulaciĂł.

cambra estanca c. nom. f.
Diccionari de l’utillatge químic
quĂ­mica
Recinte clos (caixa o sac de plàstic) que permet manipulacions des de fora, utilitzat per a obtenir un espai de condicions diferents de les del medi atmosfèric exterior.

estanc | estanca adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 62 de la tercera sèrie.
es estanco adj.
fr Ă©tanche adj.
it stagno m.
oc estanc adj.

estanc | estanca adj.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia
Estany1.
Sin. pref.: estany | estanya1 adj.

estanc | estanca adj.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
de undurchlässig
en watertight
es estanco | estanca
fr Ă©tanche

estancaciĂł f.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Acció d’estancar o d’estancar-se.
Sin. abs.: estancament m.
en stagnancy, stagnation
es estancaciĂłn, estancamiento
fr Ă©tanchement, stagnation

estancament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
EstancaciĂł.

estancament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’estancar o d’estancar-se; l’efecte.

estancar v. tr.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Deturar el curs (d’una cosa, esp. d’un líquid, de l’aigua).
en to hold up
fr Ă©tancher

estancar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Deturar el curs d’una cosa, especialment d’un líquid.