Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (68 registres)
veureagnòsia primària d’intensitat (DEM)
 malalties i síndromes
 neurologia
veurecoeficient d’intensitat de tallada (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurecorba característica voltatge-intensitat (GLOSCOR)
veurecrema prescrita d’alta intensitat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecrema prescrita de baixa intensitat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredinamisme de la intensitat d'estímul (VPCA)
veureescala d’intensitat (DGEOL)
 geofísica
veureescala d’intensitat sísmica (DGEOL)
 geofísica
veuregeneralització de la intensitat d'estímul (VPCA)
veureintensitat1 (AQQ)
 química
Cerca intensitat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agnòsia primària d’intensitat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
neurologia
Vegeu agnòsia digita.

coeficient d’intensitat de tallada c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

corba característica voltatge-intensitat c. nom. f.
Glossari de corrosió
de Strom-spannungskennlinie f.
en volt-ampere characteristic subst.
es curva característica tensión-intensidad c. nom. f.
fr courbe caractéristique tension-courant c. nom. f.

crema prescrita d’alta intensitat c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica de gestió que consisteix a utilitzar el foc com a mètode per cremar la vegetació a l’interior d’una zona prèviament escollida; així s’elimina el màxim de materials combustibles amb el menor cost. La superfície del sòl arriba a temperatures superiors a 700°C.
L’eliminació dels combustibles fins i almenys una part dels grossos facilita la defensa contra incendis incontrolats i altres operacions, com l’extracció de la fusta i els treballs de plantació posteriors.
Per defugir problemes de degradació de la zona cremada (p. ex., la compactació del sòl), immediatament després de l’incendi s’ha d’evitar qualsevol actuació i, en el cas en què hi hagués un risc d’erosió elevat, s’haurà de procedir a protegir la superfície del sòl amb mesures d’emergència, com ara un encoixinat de palla o altres. Aproximadament tres mesos després de l’incendi, es pot procedir a extreure la fusta cremada i a fer tasques per a la rehabilitació de l’ecosistema (regeneració de la vegetació natural herbàcia i/o arbustiva).
Posteriorment, al voltant d’un any després d’un incendi d’alta intensitat, si escau, es realitzen les tasques de repoblació forestal amb l’espècie arbòria que millor s’adapti a les noves condicions postincendi de la superfície forestal afectada. En general, pot resultar difícil la reintroducció d’espècies autòctones preexistents, com podrien ser roures i castanyers, ja que les característiques ambientals (sòl i condicions hídriques) poden haver canviat considerablement després de l’incendi.
V.: crema prescrita c. nom. f.
en high intensity prescribed fire, high intensity prescribed burning
es quema prescrita de alta intensidad
fr brûlage dirigé de grande intensité
gl queima prescrita de alta intensidade
pt queima dirigida de alta intensidade

crema prescrita de baixa intensitat c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Tècnica de gestió que consisteix a utilitzar el foc com a mètode per eliminar la vegetació a l’interior d’una zona prèviament escollida, per disminuir l’emmagatzematge natural de materials combustibles i el risc d’incendis accidentals.
Consisteix a eliminar el material de la superfície del sòl d’un assentament forestal, sense danyar ni el tronc ni la capçada dels arbres dominants; també és el cas de la crema de rostolls en terrenys agrícoles (en cas d’estar autoritzades), en regalls i en límits de camins.
En general, es fan focs petits sistemàticament distribuïts a la zona, amb una combustió lenta.
V.: crema prescrita c. nom. f.
en low intensity prescribed fire, low intensity prescribed burning
es quema prescrita de baja intensidad
fr brûlage dirigé de faible intensité
gl queima prescrita de baixa intensidade
pt queima dirigida de baixa intensidade

dinamisme de la intensitat d'estímul c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en stimulus-intensity dynamism subst.

escala d’intensitat f.
Diccionari de geologia
geofísica
Escala estàndard de mesura relativa de la magnitud d’un terratrèmol, basada en les descripcions dels seus efectes.
Sin. compl.: escala d’intensitat sísmica f.
en intensity scale
es escala de intensidad
fr échelle d’intensité

escala d’intensitat sísmica f.
Diccionari de geologia
geofísica
Escala d’intensitat.

generalització de la intensitat d'estímul c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en stimulus-intensity generalization subst.

intensitat1 f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
símb.: I
química
Intensitat de corrent elèctric.
Sin. pref.: intensitat de corrent elèctric c. nom. f.
en current subst.