Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 9 (85 registres)
veurearbre intermedi (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurebase de Schiff intermediària (BIOQ)
 bioquímica
veurebéns i serveis intermedis (FONECO)
 economia
veureconreu intermedi (DCA)
 agricultura
veurecos intermedi de Flemming (DEM)
 citologia
 genètica
veurecultiu intermedi (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredepressió intermèdia (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 estructura de la terra
veuredisc intermedi (DEM)
 embriologia
veureeix intermedi (TTAUTO)
 caixa de canvi
veureeix intermedi (VOCAUTO)
Cerca intermedi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arbre intermedi c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Vegeu la figura A.

base de Schiff intermediària c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: degradació d’aminoàcids c. nom. f., transaminació f.
en Schiff-base intermediate subst.

béns i serveis intermedis c. nom. m. pl.
Fonaments d’economia
economia
Béns i serveis que una empresa compra a una altra i que es fan servir per a produir béns i serveis finals.
en intermediate goods and services subst. pl.

conreu intermedi m.
Diccionari de les ciències ambientals
agricultura
Producte agrícola que és cultivat en sistemes de rotació de conreus per a recuperar la fertilitat natural perduda o esgotada amb el conreu principal.
en catch crop subst.
es cultivo asociado m., cultivo intercalado m., cultivo intermedio m.
fr culture intercalaire f.

cos intermedi de Flemming m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
genètica
Petit pont de material acidòfil que connecta les dues cèl·lules filles, durant un temps, en la telofase de la mitosi.
Sin. compl.: cos de Flemming

cultiu intermedi c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cultiu de cicle curt que se situa entre dos cultius principals de cicle més llarg, en el temps que hi ha entre ells. Generalment es practica amb plantes farratgeres.
Pot coincidir en un mateix camp amb el conreu principal durant un curt període de l’any, en haver-los sembrat en el mateix moment (p. ex., fabàcia i cereal), o bé coincidir en el mateix camp al llarg de l’any, però en estacions successives, en haver sembrat el segon cultiu després d’haver segat el primer.
Per exemple, la sembra conjunta de trepadella (Onobrychis vicifolia Scop.) i un cereal permet segar el cereal en el seu moment i la trepadella queda establerta al camp per més temps; passa anàlogament amb la sembra simultània de naps i un cereal.
També pot tractar-se d’un cultiu de reemplaçament del cultiu principal, quan aquest hagi fallat per alguna causa.
Sin. compl.: cultiu intercalar c. nom. m., cultiu secundari c. nom. m.
V.: cultiu principal c. nom. m., sistema de doble cultiu sense conreu c. nom. m.
en realy cropping
es cultivo intermedio
fr culture dérobée
gl cultivo intermedio
pt cultivo intercalar

depressió intermèdia f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
estructura de la terra
Depressió creada entre dos arcs d’illes.
Sin. compl.: depressió entre arcs d’illes f.
en intermediate depression
es depresión intermedia
fr dépression entre arcs

disc intermedi m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
Teixit conjuntiu embrionari que existeix entre els esbossos ossis d’una articulació mòbil (diartrosi).

eix intermedi c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
caixa de canvi
Eix intermediari.
Sin. pref.: eix intermediari c. nom. m.
en layshaft subst.
en [US] countershaft subst.
es eje intermediario c. nom. m.

eix intermedi c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Eix intermediari.
Sin. pref.: eix intermediari c. nom. m.
en layshaft subst.
en [US] countershaft subst.
es eje intermediario c. nom. m.