Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureatmosfera litre (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurecentilitre (DEM)
 fĂ­sica
veurecentimol cĂ rrega per litre (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 fertilitat quĂ­mica del sòl
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
veurefemtolitre (DEM)
 fĂ­sica
 hematologia i hemoterĂ pia
veurehectolitre (VOCFOR)
 unitats de mesura mĂ©s usades
veurelitre (VOCFOR)
 unitats de mesura mĂ©s usades
veurelitre (AQQ)
 quĂ­mica
veurelitre (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veurelitre (NOV)
 enginyeria
veuremicrolitre (DEM)
 fĂ­sica
Cerca litre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atmosfera litre c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 142
en litre atmosphere subst.

centilitre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
Unitat de volum equivalent a una centèsima de litre.

centimol cĂ rrega per litre c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
fertilitat química del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Unitat de mesura del sistema internacional (SI) que expressa la concentraciĂł en funciĂł de la cĂ rrega d’ions en la unitat de volum d’una soluciĂł. Un mmolc L−1 equival a un meq L−1, unitat que s’utilitza per a expressar la concentraciĂł d’ions en un extracte de pasta saturada en el cĂ lcul del SAR (de l’anglès, sodium adsorption ratio, ’relaciĂł d’adsorciĂł de sodi‘).
es centimol carga por litro
eu karga-zentimol litroko
fr centimol charge par litre
gl centimol carga por litro
pt centimol de carga por litro

femtolitre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
hematologia i hemoterĂ pia
Submúltiple del litre (L), correspon a 10-16. S’utilitza per a mesurar el volum corpuscular mitjà dels eritròcits. Un eritròcit normal té entre 83 i 98 fL.

hectolitre m.
Vocabulari forestal
sĂ­mb.: hl
unitats de mesura més usades
Unitat utilitzada per a mesurar les llavors.

litre m.
Vocabulari forestal
sĂ­mb.: l
unitats de mesura més usades
Unitat utilitzada per a mesurar l’aigua.

litre m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sĂ­mb.: L, sĂ­mb.: l
quĂ­mica
Unitat de volum comuna que equival, exactament, a 1 000 cm3.
en liter subst.

litre m.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 23, 101, 141, 142, 189
en litre subst.

litre m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 49 de la quarta sèrie.

, µl
microlitre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
fĂ­sica
Milionèsima part (10-6) d’un litre; el seu sĂ­mbol Ă©s µl.