Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 15 (142 registres)
veure8 normal (LBC)
 cinema
veureacer normal (VOCFOR)
 materials, eines i màquines
veureaeració normal (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureany normal (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureàrea de pic normalitzada (AQQ)
 química
veurebé normal (FONECO)
 economia
veureBennett, Norman G. (DEM)
 epònims
veurebosc normal (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veurecircumferència normal (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veureComitè Tècnic 12 de l’Organització Internacional de Normalització (QUIMFIS)
 química
Cerca norma a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

8 normal m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
8 mm.
Sin. pref.: 8 mm m.

acer normal c. nom. m.
Vocabulari forestal
materials, eines i màquines

aeració normal c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Intercanvi d’aire del sòl per aire atmosfèric a una taxa tal que la producció normal de diòxid de carboni (7 L m−2 i dia−1) és reemplaçada totalment amb aire atmosfèric en un gruix de 20 cm cada hora (Sterling A. Taylor i Gaylen L. Ashcroft). Es pot utilitzar com a estàndard en estudis comparats d’aeració del sòl.
en normal aeration
es aireación normal
fr aération normale
gl aireación normal
pt aeração normal

any normal c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Any que té una precipitació anual que es troba dins l’interval de la desviació estàndard de la precipitació mitjana d’una sèrie llarga (30 anys); i una precipitació mitjana mensual que es troba dins l’interval definit per la desviació estàndard de la precipitació mensual per a vuit dels dotze mesos de l’any en una sèrie llarga d’anys. L’expressió any normal substitueix les expressions la majoria dels anys i sis de cada deu utilitzades en ST amb anterioritat.
en normal year
es año normal
fr année normale
gl ano normal

àrea de pic normalitzada c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en normalized peak area subst.

bé normal c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Bé la demanda del qual s’incrementa quan augmenta la renda.
en normal good subst.

Bennett, Norman G. n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Dentista britànic, 1870-1947.
V.: angle de Bennett m., moviment de Bennett m.

bosc normal c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Sin. compl.: bosc equilibrat c. nom. m.

circumferència normal c. nom. f.
Vocabulari forestal
fórm.: c
conceptes dendromètrics i de mesurament

Comitè Tècnic 12 de l’Organització Internacional de Normalització m.
Magnituds, unitats i símbols en química física
sigla: ISO/TC 12
química
Podeu trobar aquest terme a la pàgina: 15
en Technical Committee 12 of the International Organization for Standardization subst.