Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (51 registres)
veureacompanyament (DPF)
 transport ferroviari
veureacompanyar (DJC)
 dret públic
veureacompanyar (DPF)
 transport ferroviari
veureapanyar (NOV)
 enginyeria
veureapanyar-se (BMC)
 fraseologia
veurearc perpany (LMC)
 construcció
veureblanc d’Espanya (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureblanc d’Espanya (VMIN)
 mineralogia
veurecampanya (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecampanya (ATGC)
 geografia
Cerca pany a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acompanyament m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció d’acompanyar un tren.

acompanyar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Adjuntar.
Ex.: Vaig acompanyar la carta de sol·licitud amb una recomanació del meu antic cap.
Sin. pref.: adjuntar v. tr.
es acompañar

acompanyar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Anar un agent de categoria superior en un tren o màquina, per vigilar o inspeccionar especialment alguna cosa.
es acompañar
fr accompagner

apanyar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 27 de la tercera sèrie.

apanyar-se v. tr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

arc perpany m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Arc faixó.
Sin. pref.: arc faixó m.

blanc d’Espanya m. obs. impr.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Mineral, varietat blanca i pulverulenta de la cerussita, que hom fa servir a la llar per a emblanquinar i netejar.
2. Creta pura blanca, rentada, pulverulenta, usada a la llar com a pigment.
V.: creta1 f.
en Spanish white
es blanco de España

blanc d’Espanya c. nom. m. obs. impr.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Creta pura blanca.
Sin.: blanc de plom c. nom. m.
V.: cerussita f.
en Spanish white subst.

campanya f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Extensió de terrenys que ocupen els camps, els prats, etc.
2. Camp, extensió de terreny descobert i fora de població.
3. Conjunt d’operacions i de recerques geològiques, geofísiques, de perforació, etc., que hom realitza per tal d’obtenir uns resultats científics, miners, industrials.
Sin.: campúria f.
en flat country, plain, the country, the fields
es campiña
fr campagne

campanya f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Sèrie d’operacions que es fan al temps de la collita.