Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (65 registres)
veureamb retard (DJC)
 dret
veureanar amb retard (DPF)
 transport ferroviari
veurecadena retardada (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veurecadena retardada (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veurecondicionament de retard (VPCA)
veurecondicionament retardat (VPCA)
veureconstant de Van der Waals retardada (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veuredenticiĂł retardada (DEM)
 odontoestomatologia
 pediatria
veurefactor de retard (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veurehipersensibilitat retardada (DEM)
 immunologia
Cerca retard a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amb retard loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Després del temps degut o normal.
Ex.: Les mercaderies es van lliurar amb retard.
es con retraso

anar amb retard c. v.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Circular amb retard.
Sin. abs.: portar retard c. v.
es llevar retraso
fr circuler en retard

cadena retardada c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
V. t.: DNA m.
en lagging strand subst.

cadena retardada f.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en lagging strand subst.
es cadena retrasada f.

condicionament de retard c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Garcia 1974.
en delay conditioning subst.

condicionament retardat c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V. t.: demora f., retard m.
en delayed conditioning subst.

constant de Van der Waals retardada c. nom. f.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Podeu trobar aquest terme a les pĂ gines: 90, 183, 196
en retarded van der Waals constant subst.

denticiĂł retardada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
pediatria
Aparició de les dents de llet o de les definitives després de l’edat normal. De vegades és produïda per una disfunció endocrina; hipotiroïdismes, per exemple.

factor de retard c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Capacitat del sòl de disminuir la velocitat del moviment d’un solut. Es defineix per a soluts subjectes a reaccions d’equilibri amb la fase sòlida del sòl.
en retardation factor
es factor de retardo
gl factor de retardo
pt fator de retardo

hipersensibilitat retardada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
Hipersensibilitat que és produïda per limfòcits sensibilitzats; es fa aparent després de 24-48 hores del contacte d’un subjecte sensibilitzat amb l’antigen. Solament pot ésser transferida mitjançant limfòcits vius, però no de forma passiva amb sèrum.
Sin. compl.: al·lèrgia retardada