Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veureangoixa de situació (DEM)
 salut mental
veurebalanç de situació (COFI)
 comptabilitat
veurebalanç de situació (FONECO)
 economia
veurellum de situació (DPESCA)
 pesca
veuremapa de situació (DMCSC)
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
veurepsicosi de situació (DEM)
 neurologia
 salut mental
 semiologia
veureregularització de la situació tributària (DJC)
 dret fiscal i tributari
veuresituació (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veuresituació (DPESCA)
 pesca
veuresituació (ATGC)
 geografia
Cerca situació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angoixa de situació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Angoixa que té relació amb circumstàncies de la vida quotidiana: sortir al carrer, trobar-se en espais tancats, parlar en públic, etc.; és una forma especial de fòbia.
Sin. compl.: angoixa situacional

balanç de situació m.
Comptabilitat financera
comptabilitat
Sin.: balanç m.
en balance sheet subst.
es balance m., balance de situación m.

balanç de situació c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
en balance sheet subst.

llum de situació m.
Diccionari de pesca
pesca
Cadascun dels llums que han de portar obligatòriament les naus per assenyalar la seva presència durant la nit o en cas de visibilitat reduïda.
es luces de posición f. pl.

mapa de situació c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
Mapa auxiliar, generalment un mapa de sòls de síntesi, que indica la situació de l’àrea d’estudi o d’un full cartogràfic dins d’un territori més gran.
en situation map
es mapa de situación
fr carte de situation
gl mapa de situación

psicosi de situació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
semiologia
Desordre mental transitori ocasionat per una situació intolerable damunt la qual el pacient no té control.

regularització de la situació tributària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Pagament voluntari dels deutes tributaris.
es regularización de la situación tributaria

situació f.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics

situació f.
Diccionari de pesca
pesca
Punt on es troba l’embarcació en un moment donat durant la navegació.
Sin.: posició f.
es posición f., situación f.

situació f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Acció de situar.
2. Resultat de l’acció de situar.