Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veuredic de tancament (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureespetec de tancament (DEM)
 cardiologia
 semiologia
veureestancament (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
veureestancament (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurepresa de tancament (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurepreu de tancament (FONECO)
 economia
veureprincipi de tancament (PERIAT)
 percepció i atenció
veuretancament (DEM)
 citologia
 conceptes generals i de suport
veuretancament (LMC)
 construcció
veuretancament (DPF)
 transport ferroviari
Cerca tancament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

dic de tancament c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Obra construïda a través d’un braç de riu per aturar o reduir l’entrada de corrent o separar un braç mort del canal principal.
Sin. compl.: presa de tancament c. nom. f.
en closing dike
es dique de cierre
fr digue de coupure
gl dique de peche
pt dique de contenção

espetec de tancament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
semiologia
Espetec que apareix com un reforçament del primer to cardíac en casos d’estenosi mitral.

estancament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
Estancació.

estancament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’estancar o d’estancar-se; l’efecte.

presa de tancament c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Dic de tancament.
Sin. pref.: dic de tancament c. nom. m.
en closing dike
es presa de cierre
fr digue de coupure
gl dique de peche
pt barragem de fechamento, dique de fechamento

preu de tancament c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Preu al qual una empresa deixa de produir a curt termini perquè el preu de mercat ha esdevingut inferior al cost variable mitjà mínim.
en shut-down price subst.

principi de tancament m.
Percepció i atenció
percepció i atenció
en closure principle subst.
es principio de cerramiento m., principio de cierre m.

tancament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
conceptes generals i de suport
Acció de posar en un pas alguna cosa que l’intercepti; l’efecte. Així, hom dóna el nom de banda de tancament a la formació de la membrana cel·lular, en una zona d’adherències amb la cèl·lula veïna, que té forma de barra. Aquesta estructura ha estat observada amb el microscopi electrònic.

tancament m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Außenwand
en exterior walls
es cerramiento
fr mur extérieur non porteur

tancament m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Acció i efecte de tancar.
es cierre