Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (74 registres)
veurealteració a la fase de vapor (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veurebany de vapor (DEM)
 dermatologia
 reumatologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurebarrera d’evaporació (DGEOL)
 geoquímica
veurebassa d’evaporació (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurebastiment de vapor (BMC)
 bastiments
veureboira d’evaporació (DCA)
 meteorologia
veurecaixa de vapor (DPF)
 transport ferroviari
veurecavall de vapor (AQQ)
 química
veurecavall de vapor (QUIMFIS)
 química
veurecavall de vapor mètric (VOCFOR)
 unitats de mesura més usades
Cerca vapor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alteració a la fase de vapor f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Alteració causada per la cristal·lització dels minerals silicis (com tridimita i cristobalita), dels feldspats alcalins o d’altres minerals en quantitats més petites situats dins la porositat dels dipòsits piroclàstics o en corrents de lava, deguda, essencialment, a la reacció dels gasos magmàtics amb el vidre de la roca.
en vapor-phase alteration
es alteración en fase vapor

bany de vapor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
reumatologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Exposició del pacient a vapors, generalment d’aigua, amb finalitats terapèutiques d’afeccions reumàtiques o dèrmiques.
Sin. compl.: estuari, estuba
fr étuve

barrera d’evaporació f.
Diccionari de geologia
geoquímica
Barrera geoquímica on l’evaporació és el procés característic i hi són fixats Na, K, Li, Rb, Mg, Cl, Br, etc.
en evaporation barrier
es barrera de evaporación

bassa d’evaporació f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Bassa de concentració.

bastiment de vapor c. nom. m.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
bastiments
V.: nau de vapor c. nom. f.

boira d’evaporació f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Boira que es produeix quan una massa d’aire passa per sobre d’una massa d’aigua més calenta i l’evaporació en la massa d’aigua és activa i continua tot i haver arribat a la saturació de l’aire. Les boires dels rius i llacs són boires d’evaporació que es produeixen sobretot a la tardor.
en evaporation fog subst.
es niebla de evaporación f.
fr brouillard d’évaporation m.

caixa de vapor c. nom. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Cambra situada junt als cilindres de les màquines de vapor on s’allotja el mecanisme que comanda l’entrada i la sortida del vapor en els cilindres i on acaba el tub d’admissió.
Sin. compl.: capella f., col·lector de vapor c. nom. m.
es caja de vapor

cavall de vapor c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en horsepower subst.

cavall de vapor c. nom. m.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 143, 187
en horse power subst.

cavall de vapor mètric c. nom. m.
Vocabulari forestal
símb.: CV
unitats de mesura més usades