Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veurecorrent (GLOSCOR)
veurecorrent (DGEOL)
 geologia general
 hidrogeologia
veurecorrent1 (AQQ)
 química
veurecorrent2 (AQQ)
 química
veurecorrent (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecorrent (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecorrent (DPESCA)
 pesca
veurecorrent1 (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veurecorrent1 (DCA)
 geografia
veurecorrent (ATGC)
 geografia
Cerca corrent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corrent m.
Glossari de corrosió
de Strom m.
en current subst.
es corriente f.
fr courant m.

corrent m.
Diccionari de geologia
geologia general
hidrogeologia
1. Moviment d’una massa fluida (aigua, lava, vent, etc.) que es mou contínuament en una direcció determinada.
2. Massa líquida en moviment (corrent marí, corrent fluvial, corrent de lava, etc.).
Sin.: flux1 m.
Sin. vulg.: aigua2 f., correnta f., correntí m., correntia f.
en current, flow
es corriente
fr courant

corrent1 m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Corrent elèctric1.
Sin. pref.: corrent elèctric1 c. nom. m.
en current subst.

corrent2 m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
símb.: I
química
Intensitat de corrent elèctric.
Sin. pref.: intensitat de corrent elèctric c. nom. f.
en current subst.

corrent adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Dit de l’aigua o d’un altre fluid que corre, que no està aturat.

corrent m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Massa fluida que es mou contínuament en una certa direcció.
Sin. compl.: flux m.
en flow
es corriente
fr écoulement
gl corrente
pt fluxo

corrent m.
Diccionari de pesca
pesca
Massa fluïda que es mou contínuament en una determinada direcció.
es corriente f.

corrent1 m.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
V. t.: corrent2 m.
es corriente f.
fr courant m.

corrent1 adj.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Que davalla per un pendent, que no està estancat, esp. un líquid.
en flow adj., running adj.
es corriente adj.
fr courant adj.

corrent m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Massa fluida, com ara l’aigua, el vent, la lava, etc., que es mou contínuament en una certa direcció.
2. Moviment de massa fluida, com ara l’aigua, el vent, la lava, etc.