Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veuredistribució (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredistribució (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredistribució (STAD)
 estadística
veuredistribució (LBC)
 cinema
veuredistribució1 (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veuredistribució (ATGC)
 geografia
veuredistribució (NOV)
 enginyeria
veuredistribució (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veuredistribució (TTAUTO)
 elements del motor
veuredistribució (DPF)
 transport ferroviari
Cerca distribució a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

distribució f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en distribution subst.
es distribución f.
fr distribution f.

distribució f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció de dividir (o de dividir-se) un tot, un conjunt, una estructura, etc., i que cada part tingui la destinació, l’ús, la col·locació convenient, oportuns; l’efecte.
de Verteilung
en distribution
es distribución
fr distribution
it distribuzione

distribució f.
Estadística
estadística
en distribution subst.
es distribución f.

distribució f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en distribution subst.
es distribución f.
fr distribution f.

distribució1 f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

distribució f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
En el cicle econòmic, element que ocupa el tercer lloc, després de la producció i la circulació.

distribució f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 49 de la primera sèrie.

distribució f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Terme genèric amb múltiples significats segons l’àmbit d’aplicació. S’utilitza en micromorfologia de sòls, per exemple, a model de distribució; en estudis granulomètrics, a distribució per mida de partícules; en estadística, etc.
V. t.: model de distribució c. nom. m.
en distribution
es distribución
fr distribution

distribució f.
Terminologia tècnica d’automoció
elements del motor
Vegeu la figura 1.32.
en valve train subst., valve-gear mechanism subst.
es distribución f.

distribució f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Conjunt dels elements que regulen el pas del vapor a les cambres dels cilindres per tal que l’esforç motor es produeixi a cada moment en el sentit convenient. La més emprada últimament és la ideada per Egide Walschaerts.
fr distribution