Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (12 registres)
veurellengua (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veurellengua (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veurellengua (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurellengua (DEM)
 conceptes generals i de suport
 Ã²rgans i sistemes
veurellengua (ALEI)
 educació infantil
veurellengua (BIOQ)
 bioquímica
veurellengua1 (ATGC)
 geografia
veurellengua (GESTRAT)
 unitats litostratigràfiques
veurellengua (NOV)
 enginyeria
veurellengua (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca llengua a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

llengua f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus

llengua f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
1. Tascó estratigràfic intercalat entre terrenys diferents per l’edat, la composició o la fàcies.
2. Part protuberant d’una unitat estratigràfica que s’estén més enllà del seu cos principal sense tenir en compte el rang; pot rebre un nom propi. Hom pot usar altres noms com tascó, bisell, etc.
Sin.: bisell estratigràfic m., tascó estratigràfic m.
en tongue
es lengua
fr langue, lentille

llengua f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en tongue subst.
es lengua f.
fr langue f., glosse f.

llengua f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
òrgans i sistemes
Qualsevol estructura que tingui una forma similar a la de la llengua.
de Zunge
en tongue
es lengua
fr langue
it lingua

llengua f.
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
educació infantil
en language subst.
es lengua f.

llengua f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: papil·la gustativa c. nom. f.
en tongue subst.

llengua1 f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Parla d’un poble.
Sin. abs.: idioma m.

llengua f.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
unitats litostratigràfiques
Part sortint d’una unitat litostratigràfica que s’estén més enllà del seu cos principal.
en tongue subst.

llengua f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 107 de la segona sèrie.

llengua f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En morfologia de sòls, forma del límit entre horitzons del sòl que es caracteritza per la penetració amb cares més o menys verticals i més profundes que amples d’un horitzó a l’horitzó immediatament subjacent. Les llengües poden tenir diversos orígens: il·luviació, empobriment, degradació, entre d’altres.
En alguns sistemes de classificació s’estableix la distinció entre llengua (en anglès, tonguing) i interdigitació (en anglès, interfingering), en funció de la seva amplada, que és més gran en una llengua. WRB (2016) no estableix aquesta distinció en definir les albeluvic glossae.
V. t.: endopèdon glòssic c. nom. m. i f., glòssic1 adj., interdigitació f., llengua albelúvica c. nom. f., llengua d’àlbic c. nom. f., llengua de txèrnic c. nom. f., llengua de degradació c. nom. f., llengua de decoloració c. nom. f., llengua d’úmbric c. nom. f., material àlbic c. nom. m.
en tongue
es lengua
fr glosse, langue