Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veuresabata (VOCFOR)
 correcció de torrents
veuresabata (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuresabata (NOV)
 enginyeria
veuresabata (BMC)
 parts de bastiments
veuresabata (TTAUTO)
 frens
veuresabata (LMC)
 construcció
veuresabata (DPF)
 transport ferroviari
veuresabata (VOCAUTO)
Cerca sabata a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sabata f.
Vocabulari forestal
correcció de torrents
es zapata f.

sabata f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Calçat de cuir, feltre o altra matèria que cobreix el peu i eventualment el turmell.
de Schuh
en shoe
es zapato
fr soulier
it scarpa

sabata f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 93 de la segona sèrie.

sabata f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments
Cap de mort.
Sin. pref.: cap de mort c. nom. m.

sabata f.
Terminologia tècnica d’automoció
frens
Vegeu la figura 14.6.
Sin. compl.: mandíbula f.
en brake shoe subst.
es zapata f.

sabata f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Pfahlschuh
en footing
es zapata
fr semelle

sabata f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Peça destinada a distribuir un esforç sobre una superfície, sia de manera estàtica al basament d’una construcció, sia contra una superfície en moviment com passa en aplicar el fre contra una roda.
es zapata
fr sabot, semelle

sabata f.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: mandíbula f.
en brake shoe subst.
es zapata f.