Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (62 registres)
veurebomba de difusió (DUQ)
 química
veurebomba de difusió (DPF)
 transport ferroviari
veurecambra de difusió (DEM)
 física
 material mèdic i ortopèdic
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecanal de difusió de les aigües (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecapa de difusió (GLOSCOR)
veurecapa de difusió (AQQ)
 química
veurecapacitat de difusió (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veurecoeficient de difusió (AQQ)
 química
veurecoeficient de difusió (DEM)
 física
 química
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecoeficient de difusió (QUIMFIS)
 química
Cerca difusió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bomba de difusió c. nom. f.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Bomba de buit de vapor de mercuri per a aconseguir pressions més baixes que 10-1 a 10-5 torr.
V. t.: bomba de buit c. nom. f.

bomba de difusió c. nom. f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Bomba de buit emprada als rectificadors de vapor de mercuri i que es basa en un petit ejector.
es bomba de difusión
fr pompe à diffusion

cambra de difusió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
material mèdic i ortopèdic
tècniques diagnòstiques i de tractament
Aparell en què, mitjançant una membrana semipermeable, hom pot aïllar una substància dissolta.

canal de difusió de les aigües c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Canal de desviació.
Sin. pref.: canal de desviació c. nom. m.
en diversion channel, diversion canal
es canal de difusión de aguas
fr canal de dérivation, canal de diversion
gl canal de difusión
pt canal de derivação

capa de difusió c. nom. f.
Glossari de corrosió
Zona continguda a l’elèctrode on la concentració de l’espècie electroactiva és diferent de la del si de la dissolució, a causa de la reacció electròdica.
de Diffusionsschicht f.
en diffusion layer subst.
es capa de difusión c. nom. f.
fr couche de diffusion c. nom. f.

capa de difusió c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Regió propera a l’elèctrode que conté un excés de producte o una manca de reactant involucrats en la reacció de l’elèctrode. La gruixària d’aquesta capa pot tenir centenars de micròmetres.
en diffusion layer subst.

capacitat de difusió c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
en diffusivity subst.
es capacidad de difusión c. nom. f.
fr capacité de diffusion c. nom. f.

coeficient de difusió c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
símb.: D
química
Coeficient definit per la primera llei de la difusió de Fick: J = −D(dc/dx), on J és la velocitat a la qual les molècules es difonen a través d’un pla d’àrea d’una unitat i dc/dx és el gradient de concentració en la direcció de la difusió.
en diffusion coefficient subst.

coeficient de difusió m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
química
tècniques diagnòstiques i de tractament
Massa de matèria difosa a través d’una unitat de superfície en una unitat de temps a conseqüència d’una variació de concentració d’una unitat.

coeficient de difusió c. nom. m.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 59, 60, 92, 93, 99, 184
en diffusion coefficient subst.